Biblická olympiáda 2017/18 - Zoznam prihlásených škôl

Vážení učitelia náboženskej výchovy a náboženstva!

Uverejňujeme zoznam škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v šk. roku 2017/2018. Zároveň Vám chceme pripomenúť, že potvrdenia o priebehu školského kola, je potrebné zaslať na Diecézny katechetický úrad v Bratislave do 7. februára 2018.

Potvrdenie o priebehu školského kola nájdete v propozíciách na strane 3 (ZŠ) a na strane 4 (SŠ). Alebo údaje môžete zaslať aj pomocou webového formulára.


 

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Základná škola Turnianska Turnianska 10, 85107 Bratislava Mackaničová Eva, Mgr.
Základná škola Černyševského   Černyševského 8, 851 01 Bratislava Oľga Ďuranová, Mgr.
Základná škola Tupolevova  Tupolevova 20, 85101 Bratislava  Oľga Ďuranová Mgr.
ZŠ Pankúchova  Pankúchova 257/4, 85104 Bratislava  Mária Valkovičová, Mgr.
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Mgr. Ladislav Sabay
ZŠ Lachova  Lachova č. 1, 85104 Bratislava Mária Valkovičová, Mgr
Gymnázium Pankúchova Pankúchova 6, Ba, 85104 Mgr. Mária Vassová
Základná škola Budatínska  Budatínska 61, 851 06 Bratislava Marta Pivková, Mgr.
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava Mgr.Marek Bednárik
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Základná škola Matky Alexie Palackého 1, 811 02 Bratislava 1 Zuzana Chudíková, sr. Stanislava
Spojená škola de La Salle Čachtická 14, 83106 Bratislava Monika Farkašová, sr. Damiána
Gymnázium Matky Alexie  Jesenského 4/A, 81102 Bratislava  Mgr. Silvia Brečková
Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4, 821 03 Bratislava Mgr. Katarína Brezániová
ZŠ s MŠ sv. Uršule Nedbalova 4, 080 11 Morozová Zuzana, sr. Ulrika OSU
ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. Osloboditeľská 27, Bratislava  Mgr. Katarína Dicová
Gymnázium sv.Uršule Nedbalova 6, 81101 Ba  Mariela Pavlíková
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Základná škola Vazovova 4, 81107 Bratislava Mgr. Balická Veronika
ZŠ s MŠ  Odborárska 2, 831 02 Bratislava Hana Baloghová, Mgr. RNDr. PhD.
Základná škola Pavla Marcelyho  Drieňová 16, 821 03 Bratislava Jana Danišová, Ing. Mgr.
Základná škola SNP Ostredková 14, Bratislava  Mariana Koľšovská, Mgr.
Gymnázium Metodova Metodova 2, 821 08 BRATISLAVA Jozef Sagan Mgr.
Gymnázium Grosslingova 18, Bratislava 811 09 Martina Maniurová Mgr.
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava Jela Rusinová, Ing. Mgr.
Spojená škola Novohradská Novohradská 3, 821 09 Bratislava Mgr. PhDr. Stanislav Bujda
ZŠ Nevädzova  Nevädzova 2, 82101 Ba Lucia Kontšeková Mgr.
ZŠ s MŠ Jeséniova BA Jeséniova 54, BA 83101 Eva Kořínková Mgr
ZŠ Za kasárňou BA Za kasárňou 2,83101 BA Ing.Mgr.Renáta Mikulová
ZŠ Košická Novohradská 3, 821 09 Bratislava Mgr. PhDr. Stanislav Bujda
Dekanát Bratislava - sever
Základná škola, Zohor Obchodná 7, 900 51 Zohor Branislav, Šteffek, Mgr.
Spojená škola, Tilgnerova   Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava ThDr. Renáta Sedmáková, PhD.
Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru  Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava  ThDr. Renáta Sedmáková, PhD.
ZŠ Pri kríži Pri kríži 11, 841 02 Bratislava Mgr. Lenka Kozáková
Základná škola I. Bukovčana  Ulica I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves Zuzana Nováková PaedDr.
Základná škola Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava - Lamač ThDr. Beata Pilková, PhD.
Základná škola s MŠ   Hargašová 5, 84106 Bratislava Mgr.Benadikova Margita
ZŠ Zohor, Obchodná 7, 90051 Zohor Mgr.Branislav Šteffek 
SpŠ sv.Františka z Assisi BA Karloveská 32,84104 BA Mgr.Viera Šutá
Dekanát Malacky
Spojená škola sv. Františka Assiského Kláštorné námestie 1, Malacky, 901 01 Lucia Belanská, Mgr.
ZŠ Dérera Malacky Štefánika 7, 90101 Malacky Vlasta Dulanská Mgr.
Dekanát Pezinok
ZŠ Na Bielenisku  ZŠ Na Bielenisku 2, 90201 Pezinok sr. Edita Monika Rigasová
ZŠ Jána Kupeckého Kupeckého 74, 902 01 Pezinok Ľudmila Wittlingerová, Mgr.
Základná škola Šenkvice 90081 Šenkvice, Vinohradská 62 Božena Sandtnerová,Mgr.
Základná škola s materskou školou Budmerice Jána Rašu 430, 900 86 Budmerice Katarína Šaturová, Ing.
Základná škola s MŠ Častá Hlavná 293, 900 89 Častá Mgr. Filip Pudmarčík
ZŠ Ľ. Štúra  ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1/A, Modra sr. Damiána OSU
Gymnázium K.Štúra Modra   Námestie osloboditeľov, 900 01 Modra Zuzana Morozová, sr. Ulrika OSU
Základná škola Vajanského  Komenského 1, 90001 Modra Natália Kokošková, Bc.
ZŠ Báhoň 1.mája 3, 90084 Báhoň Alžbeta Poláková Mgr
Dekanát Šamorín
Základná škola Zlaté Klasy Hlavná 787/25, 930 39 Daniel Závecký, Mgr.
Základná škola Lehnice Školská 116, 930 37 Lehnice Eva Érseková
Dekanát Šaštín-Stráže
Základná škola Šaštín - Stráže Štúrova 1115, 908 41 Šaštín - Stráže Ľudmila Menšíková, Mgr.
ZŠAndreja Radlinského Kúty  Školská 694, 90801 Kúty Andrea Polachová Mgr.
ZŠsMŠ Borský Svätý Jur Hviezdoslavova 215, Borský Svätý Jur Mgr. Marianna Jurčáková
ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves  Lakšárska Nová Ves 90,90876 Mgr.Ladislav Labo
Dekanát Senec
Základná škola Blatné Šarfická 301, 90082 Blatné Elena Fukasová, Mgr.
Gymnázium Antona Bernoláka Senec Lichnerova 69, 903 01 Senec Monika Áčová Mgr.
ZŠ J.G.Tajovského Senec Tajovského 1,903 01 Senec Mgr.Lýdia Koleková
ZŠ M.R.Štefánika SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji Mgr. Mária Čaputová
Dekanát Senica
Základná škola,  Sadová 620, 90501 Senica Daniela Kubíčková, Mgr.
ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica Mgr. Martina Tršková
ZŠ s MŠ Dojč Dojč 137, 906 02 Dojč Mgr. Štefánia Vymislická
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12, 905 40 Senica Mgr. Marián Lukáč
ZŠ Komenského Komenského 959, 905 01 Senica Elena Jamrišková Mgr.
ZŠ V.P.Tótha Viliama Paulínyho Tótha 32/7, 905 01 Senica Elena Jamrišková Mgr.
Zš s MŠ Cerová Cerová 277, 90633 Cerová Silvia Gažová Mgr.
ZŠ Jablonica Školská 1,90632 Jablonica Ľudmila Morávková Mgr
ZŠ Brezová pod Bradlom Dolné lúky 357/1, 90613 Brezová pod *Bradlom Ján Kliment Mgr.
Dekanát Skalica
ZŠ Strážnická Strážnická 1, Skalica 90901 Ing. Mgr. L. Krajčovičová
ZŠsMŠ   Unín 420 908 46 Unín 420 Marek Žilínek Mgr.
Základná škola Radošovce  Radošovce 338, 908 63  Michal Fratrič Mgr.
Základná škola,, Kopčany Sasinkova 530/2, 908 48 Kopčany P. Viktor Štefan Locner, O. Praem.
ZŠ s MŠ Gbely  Pionierska 697, 908 45 Gbely Andrea Polachová Mgr.
ZŠ Holíč Školská 2,90851 Holíč  Jana Belicová Mgr

 

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35, 852 03 Bratislava Helena Šlenkerová, Mgr.
SSUŚ animovanej tvorby Bratislava Vlastenecké nám.1, BA  Veronika Chovancová, PhDr.
Cirkevné konzervatórium Bratislava Beňadická 16, 85106 BA Ľubomír Švorca
Spojená škola Sv.Rodiny Gercenova 10, 85001 BA  Mgr.Ing.Mária Lišková
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Gymnázium sv.Uršule Nedbalova 6, 81101 Ba  Adrian Baračka Mgr
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 81102 Bratislava  Mgr.Silvia Brečková
Spojená škola sv.Vincenta de Paul Bachova 4, 821 03 Bratislava Mgr.Katarína Brezániová
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Stredná priemyselná škola dopravná Kvačalova 20, 82108 Bratislava 2  Jozef Sagan, Mgr.
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Skalická cesta 1, 83102 Bratislava Mária Rusinová Ing. Mgr.
Gymnázium Grösslingova BA  Grösslingova 18, BA Martina Maniurová Mgr.
Súkromná ZŠ a gymnázium Česká 10, Bratislava  Helene Grófová, Mgr.
Dekanát Bratislava - sever
SpŠ sv.Františka z Assisi BA Karloveská 32,84104 BA Mgr.Viera Šutá
Dekanát Pezinok
Gymnázium Pezinok Senecká 2, 902 01 Pezinok Mgr.Alena Mihalovičová
Dekanát Senec
Spojená škola  SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji Ing.Gabriela Nová
Dekanát Senica
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12, 905 40 Senica Mgr. Marián Lukáč
Dekanát Skalica
Stredná odborná škola J.Čabelku Bernolákova 10, Holíč 908 51 Lenka Filúšová, Mgr.

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Šamorín
ZŠ sVJM Holice 93034 ZŠ s VJM Holice Póšfa 82 Irén Bohony , Mgr
ZŠ s VJM R. Benyovszkého Lehnice  Školská 116, 930 37 Lehnice Eva Érseková
ZŠ s VJM Horný Bar Hlavná 45, Horný Bar 93033 Mária Bodóová

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Senec
ZŠ a gymnázium s VJM  Dunajská 13, Bratislava  PhDr. Valéria Kováts
Spojená škola s VJM Senec Lichnerova 71, 903 01 Senec Mgr.Veronika Horváthová