Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2017/18

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy 220 2745 72 797 193 33 284
Stredné školy 45 696 17 195 60 27 7
Celkom 265 3441 89 992 253 60 291