Biblická olympiáda - zoznamy prihlásených škôl 2011/12

Vážení učitelia náboženskej výchovy a náboženstva!

Uverejňujeme zoznam škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v šk. roku 2011/2012.


 

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
ZŠ  Dudova 2, 85102 Bratislava Slávka Martinková
ZŠ s MŠ  Vývojová 228, 85110 Bratislava -Rusovce Andrea Lengyelová
Spojená škola Sv.Rodiny Gercenova 10, 85101 Bratislava Ladislav Sabay
ZŠ  Budatínska 61, 85106 Bratislava Marta Pivková
ZŠ  Lachova 1, 85103 Bratislava Ľubica Mervová
Gymnázium  Pankúchova 6, 85224 Bratislava Mária Vassová
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Gymnázium školských bratov  Čachtická 14, 83106 Bratislava Damiána Farkašová
Spojená škola sv.Vincenta de Paul Bachova 4, 82103 Bratislava Katarína Brezániová
Spojená škola de la Salle  Detvianska 14, 83106 Bratislava Damiána Farkašová
ZŠ Jána Pavla II. Osloboditeľská 27, 83107 Bratislava Mária Rybáriková
ZŠ Matky Alexie  Palackého 1, 81102 Bratislava Stanislava Chudíková
Gymnázium Matky Alexie  Jesenského 4/A, 81102 Bratislava Ján Blaho
Gymnázium sv.Uršule Nedbalova 6, 81101 Bratislava Adrián Baračka 
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Gymnázium Jána Papánka  Vazovova 6, 81107 Bratislava Ján Sitár
ZŠ s MŠ  Za kasárňou 2, 83103 Bratislava Renáta Mikulová
Škola pre mimoriadne nadané deti Teplická 7, 83102 Bratislava Mária Rusinová
ZŠ  Ostredková 14, 82102 Bratislava Jitka Letková
Gymnázium  Grosllingová 18, 81109 Bratislava Lívia Drančáková
Dekanát Bratislava - sever
ZŠ  Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava - Lamač Tomáš Florián
Spojená škola sv.Františka z Assisi Karloveská 32, 84104 Bratislava- Karlova Ves Viera Šutá
Dekanát Malacky
ZŠ  Kuchyňa 551, 90052 Eva Petrášová
ZŠ Dr.J.Dérera  ul.gen.M.R.Štefánika 7, 90101 Malacky Renáta Trenčanská
Spojená škola sv.Františka Assiského  Kláštorné nám.1, 90101 Malacky p.Gabriel Koch CR
Gymnázium ul.1.mája 8,  90101 Malacky Vlasta Dulanská
ZŠ s MŠ  Melíškova 650, 90873 Veľké Leváre Tatiana Zapletalová
Dekanát Pezinok
ZŠ s MŠ  Hlavná 293, 90089 Častá Filip Pudmarčík
ZŠ s MŠ  ul.1.mája 3, 90084 Báhoň Eleonóra Ježová
ZŠ s MŠ  Jána Rašu 430, 90086 Budmerice  Katarína Šaturová
Kollárova 2, 90021 Svätý Jur Zuzana Kollárová
ZŠ s MŠ Vištuk  44, 90085 Božena Sandtnerová
Vinohradská 62, 90081 Šenkvice Božena Sandtnerová
Gymnázium Karola Štúra Nám.Slobody  5, 90001 Modra  Monika Rigasová
Kupeckého 74, 90201 Pezinok Alžbeta Rajnerová
Vajanského 93, 90001 Modra  Anna Šimkovičová
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 90001 Modra  Mária Setnická
Dekanát Šamorín
ZŠ  Školská 117, 93037 Lehnice Eva Erséková
ZŠ  Hlavná, 93039 Zlaté Klasy Martina Kissová
Dekanát Šaštín-Stráže
ZŠ  Záhorácka 919, 90877 Borský Mikuláš Melánia Zábojníková
ZŠ s MŠ Štefanov 329, 90645  Marián Meňuš
ZŠ  4.apríla 119, 90880 Sekule Jarmila Černá
ZŠ  Štúrova 1115, 90841 Šaštín - Stráže  Ľudmila Menšíková
ZŠ Andreja Radlinského  Školská 694, 90801 Kúty  Marta Šimková
ZŠ s MŠ  Lakšárska Nová Ves 397, 90876 Ladislav Labo
ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 215, 90879 Borský sv.Jur Marianna Jurčáková
ZŠ  Školská 285, 90843 Čáry Juraj Rybanský
Dekanát Senec
ZŠ M.R.Štefánika  SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji  Mária Čaputová
ZŠ  Šarfická 301, 90082 Blatné Ľubica Hecklová
ZŠ  Školská 190, 90050 Kráľová pri Senci  Edita Šuplatová
ZŠ J.G.Tajovského Tajovského 1, 90301 Senec Lýdia Koleková
ZŠ  Školská 257, 90042 Dunajská Lužná Monika Promčáková
Dekanát Senica
ZŠ  Sobotište 317, 90605 Jozef Bicák
Štúrova 18,90701 Myjava Miloš Kohútek
Sadová 620,90501 Senica Daniela Kubíčková
Komenského 959, 90501 Senica Elena Jamrišková
Mudrochova 1343/19, 90501 Senica Elena Jamrišková
Viestová 1, 90701 Myjava Miloš Kohútek
V.Paulínyho - Tótha 32, 90501 Senica  Ľubica Holická 
Dojč 137, 90602 Štefánia Vymislická
Cerová 277, 90633 Silvia Gažová
Gymnázium Jablonská 301/5, 90701 Myjava Miloš Kohútek
Dekanát Skalica
Radošovce 338, 90863  Jana Bederková
Vajanského 2, 90901 Skalica Margita Benešová
Bernolákova 5, 90851 Holíč Miroslava Caletková
Školská 2, 90851 Holíč Jana Belicová 
Mallého 2, 90901 Skalica  Marianna Poláková

 

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Gymnázium  Pankúchova 6, 85224 Bratislava  Mária Vassová
Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, 85106 Bratislava  Oľga Ďuranová
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Spojená škola sv.Vincenta de Paul Bachova 4, 82103  Bratislava  Katarína Brezániová
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 81102  Bratislava  Ján Blaho
Gymnázium sv.Uršule Nedbalova 6, 81101  Bratislava  Adrián Baračka
Spojená škola de la Salle  Čachtická 14, 83106 Bratislava  Damiána Farkašová
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
SUŠ scénického výtvarníctva Sklenárova 7, 82489  Bratislava  Vladimír Sopkanič
SPŠ dopravná  Kvačalova 20, 82108  Bratislava  Vladimír Sopkanič
SZŠ  Záhradnícka 44, 82108  Bratislava  Jana Horváthová
Gymnázium pre mimoriadne nadané deti Teplická 7, 83102  Bratislava  Mária Rusinová
Dekanát Bratislava - sever
Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2, 84011 Bratislava Ján Kliment
     
Dekanát Malacky
Spojená škola sv.Františka Assiského  Kláštorné nám.3, 90101 Malacky  p.Gabriel Koch
Gymnázium  ul.1.mája 8, 90101 Malacky  Vlasta Dulanská
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
Gymnázium M.R.Štefánika  Slnečná 2, 93101 Šamorín  Marián Libič
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
Gymnázium  Jablonská 301/5, 90701 Myjava Miloš Kohútek
Obchodná akadémia  Dlhá 256, 90580 Senica  Jozef Bicák
Dekanát Skalica
SOŠ strojnícka  ul.pplk.Pľjušťa 29, 90901 Skalica  Ján Pavlík
Súkromná SOŠ VIA HUMANA  Mallého 2, 90901 Skalica  Marianna Poláková 

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, 82106 Bratislava  Eva Stepánková
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
ZŠ s VJM Hlavná 45, 93033 Horný Bar  Mária Bodó
ZŠ s VJM Hlavná 82, 93034 Holice  Irén Bohony
ZŠ s VJM Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy Amália Juhászová
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
ZŠ s VJM Školská 7, 90044 Tomášov  Erszébet Csáky
ZŠ s VJM A.Molnára 2, Senec Margita Švardová
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     

 

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
Spojená škola s VJM  Lichnerova 71, 90301 Senec  Margita Švardová
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica