Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2011/12

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy 156 1514 67 660 198 30 147
Stredné školy 55 792 22 322 60 24 2
Celkom 211 2306 89 982 258 54 150