Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2011/2012

V Bratislave sa dňa 17. a 18. apríla 2012 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. 

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 61. Bratislava 8,5 7 6 6,5 7 4 39
2. miesto Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky 7,5 5,5 6 8 7 4 38
3. miesto ZŠ Matky Alexie, Bratislava 8,5 7,5 5 5,5 7 3,5 37
4. miesto ZŠ J. G. Tajovského, Senec 8,5 7 5 7,5 5 3,5 36,5
5. miesto ZŠ Kupeckého, Pezinok 7 5 6 7 7 3 35
6. miesto Gymnázium Myjava 5 5,5 4 6 6 4 30,5
7. miesto Gymnázium Pankúchova, Bratislava 6 2 6 6 7 1,5 28,5
8. miesto ZŠ Čáry 6 2,5 6 5,5 5 0,5 25,5
9. miesto ZŠ Radošovce 6 3 5 6 2 3,5 25,5
10. miesto ZŠ Zlaté Klasy 3,5 2 0 5,5 2 2,5 15,5

 

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 5,5 4 3 7 9 7 35,5
2.miesto Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova, Bratislava 6 7 1 5 7 9 35
3.miesto Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín 3,5 7,5 1 6,5 7 9 34,5
4. miesto Obchodná akadémia Senica 3 6 4 5,5 10 4,5 33
5. miesto Cirkevné konzervatórium Bratislava 5,5 7 3 5 7,5 4,5 32,5
6. miesto Gymnázium 1. mája, Malacky 4 6,5 0 6,5 6 8 31
7. miesto Spojená škola de la Salle, Bratislava 2 6 0 5 8 8,5 29,5
8. miesto Súkromná SOŠ VIA HUMANA, Skalica 2 3,5 0 6 2 3,5 17