Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky 2014/15

Dňa 21. 4. 2015 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 137 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Vzhľadom na kvalitu spracovania, nápaditosti a originálnosti biblických námetov, porota sa rozhodla udeliť okrem prvých troch miest aj cenu poroty.

Víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a zároveň všetkým ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

Kolektív DKÚ


1. kategória: MŠ

Hodnotenie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Zsófia Mózes  MŠ s VJM, Školská 977/14, 93101 Šamorín Tobiáš a ryba
2. Rebeka Högye MŠ s VJM, Školská 977/14, 93101 Šamorín Tobiáš a ryba
3. Adrián Pörsök MŠ s VJM, Školská 977/14, 93101 Šamorín Tobiáš a ryba

2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

Hodnotenie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Barbora Hederová SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava Svadba Sáry a Tobiáša
2. Ondrej Valla  ZŠ s MŠ Pionierska 697, 90845 Gbely  Zoslanie- príchod Ducha Svätého
3. Cyntia Chmelová ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Hriechy Jericha 
Cena poroty Katarína Eretová  ZŠ Pri kríži 11, 84102 Bratislava Tobiho sprevádza anjel
Cena poroty Monika Kišacová ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Ohnivé jazyky
Cena poroty Daniela Šupolíková ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Tobiáš a Sára - svadobná hostina
Cena poroty Laura Imrišková ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Svadobná hostina Tobiáša a Sáry
Cena poroty Jázmin Lukács ZŠ s VJM, 93034 Holice Jericho
Cena poroty Maxim Citovický SpŠ sv.Františka z Assisi , Karloveská 32, 84104 Bratislava  Anjel Rafael odchádza do neba
Ostatné práce Lucia Horváthová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Zázračné vyslobodenie Petra z väzenia
  Karolína Šintálová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden

  Viktória Mináriková ZŠ Pri kríži 11, 84102 Bratislava Tobiho sprevádza anjel
  Dária Hatoková ZŠ Pri kríži 11, 84102 Bratislava Tobiho sprevádza anjel
  Pavlína Ort-Mertlová ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Modlitba Tobiho a Sáry
  Alexandra Zubajová CZŠ sv.Leonarda , Doľany 128, 90088 Doľany Prechod Izraelitov cez Jordán
  Alina Stankovičová CZŠ sv.Leonarda , Doľany 128, 90088 Doľany Jozue načúva Bohu
  Diana Mažárová ZŠ Na bielenisku 2, 90102 Pezinok Pavol pri Damasku
  Hanka Voříšková ZŠ Na bielenisku 2, 90102 Pezinok Pavol pri Damasku
  Matúš Mikloš ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Krst Lýdie
  Vladko Mužík ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Ukameňovanie sv.Štefana
  Eliška Fedorová ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Ukameňovanie sv.Štefana
  Lenka Sikoriaková, Tamarka Tringelová ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Šimon čarodejník
  Peter Tondra ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Uzdravenie chromého
  Lenka Pivková ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Sv.Pavol na Malte
  Miriam Gážiová ZŠ Malinovo, Školská 11, 90045 Malinovo Jozue - hromada kamenia
  Matej Ambra ZŠ s MŠ , Pionierska 697, 90845 Gbely Ukameňovanie sv.Štefana
  Sára Cséfalvay ZŠ s VJM, 93034 Holice Apoštol Pavol
  Bianka Kővári ZŠ s VJM, 93034 Holice Tobiáš
  Valéria Grebečiová ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava Rafael Tobiášovým sprievodcom na ceste
  Zsófia Nagy ZŠ s VJM, 93034 Holice Apoštol Pavol
  Fanni Kovacsovics ZŠ s VJM, 93034 Holice Jozue
  Alicka Kassayová SpŠ sv.Františka z Assisi ,Karloveská 32, 84104 Bratislava  Anjel sprevádza Petra z mesta 

3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.

Hodnotenie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Martin Bartošík ZŠ s MŠ Pionierska 697, 90845 Gbely Nanebovstúpenie Pána
2. Veronika Plášková SpŠ sv.Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava  Uzdravenie chromého
3. Adriana Benkovičová ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Pád Jericha
Cena poroty Nina Baová  ZŠ Černyševského 8, 85101 Bratislava  Útek vyzvedačov z Jericha
Cena poroty Danka Novotná SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Nový život za riekou
Cena poroty Terézia Brestovanská SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Prechod cez Jordán
Cena poroty Karolína Citovická SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Rozostúpenie Jordánu
Cena poroty Máté Sátor ZŠ s VJM, 93034 Holice Jozue
Cena poroty Terezka Látečková SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Zázračné vyslobodenie Petra z väzenia
Cena poroty Klára Trnková SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Vyhnali ho za mesto a kameňovali
Cena poroty Daniela Osadská SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Tu zastavil pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo
Cena poroty Daniel Solár SpŠ sv.Vincenta de Paul, Bachova 4, 82104 Bratislava  12 apoštolov a nad nimi Duch Svätý
Cena poroty Štefan Mihál SpŠ sv.Vincenta de Paul, Bachova 4, 82104 Bratislava  Vyslobodenie Petra
Cena poroty Evička Balaščíková ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Tobiáš a ryba
Cena poroty Ivanka Kozárová ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Evanjelizácia apoštola
Cena poroty Sofia Mikovičová CZŠ sv.Leonarda, Doľany 128, 90088 Doľany Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.Kameňovanie Štefana
Cena poroty Lujza Schmidtová CZŠ sv.Leonarda, Doľany 128, 90088 Doľany Pavol káže v Troade
Cena poroty Miriama Kocáková ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica Príchod Ducha Svätého
Cena poroty Sandra Šteigerová ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Sv.Pavol na ceste do Damasku
Cena poroty Mária Dominika Vinczeová ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Obrátenie Šaula
Cena poroty Adriana Szabóová ZŠ Malinovo,  Školská 11, 90045 Malinovo Petrovo uväznenie
Cena poroty Michaela Krajčírová ZŠ Sekule, 4.apríla 119, 90880 Sekule Čakal, že od nich niečo dostane
Cena poroty Eliška Kvietková ZŠ Sekule, 4.apríla 119, 90880 Sekule Zlato a striebro nemám, ale čo mám, to ti dám
Cena poroty Zoja Niczová ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Svadobná hostina Tobiáša a Sáry
Cena poroty Michaela Záhorová ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Tobiáš a ryba
Ostatné práce Uršula Kossaczká  SpŠ sv.Františka z Assisi ,Karloveská 32, 84104 Bratislava  Prechod cez Jordán
  Michaela Hříbová ZŠ Strážnická 1, Skalica 90901 Nanebovstúpenie Pána
  Claudia Hubnerová ZŠ Strážnická 1, Skalica 90901 Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie
  Matúš Stoha  ZŠ Na bielenisku 2, 90201 Pezinok Nanebovstúpenie Pána
  Michal Baďura ZŠ Na bielenisku 2, 90201 Pezinok Pavol pri Damasku
  Ivana Pullmanová ZŠ Na bielenisku 2, 90201 Pezinok Stroskotanie Pavla na mori
  Veronika Fečová ZŠ J.Kupeckého , Kupeckého 74, 90201 Pezinok Sv.Pavol na ceste do Damasku
  Petra Baďurová ZŠ J.Kupeckého , Kupeckého 74, 90201 Pezinok Ježišovo nanebovstúpenie
  Michaela Erdősyová ZŠ Malinovo, Školská 11, 90045 Malinovo Rachab zachraňuje vyzvedačov
  Filip Tondra  ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Uzdravenie chromého
  Katarína Michalková ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Obrátenie Šaula
  Natália Farkašová ZŠ Malinovo, Školská 11, 90045 Malinovo Veľký hlad v Jeruzaleme
  Laura Simonová ZŠ Malinovo, Školská 11, 90045 Malinovo Nanebovstúpenie
  Nina Nagyová ZŠ Malinovo, Školská 11, 90045 Malinovo Mestské múry padajú
  Michaela Balgová ZŠ Sekule, 4.apríla 119, 90880 Sekule V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď
  Mátyás Boráros ZŠ s VJM, 93034 Holice Tobiáš
  Boglárka Bódis ZŠ s VJM, 93034 Holice Tobiáš
  Kinga Márton ZŠ s VJM, 93034 Holice Tobiáš
  Nikolas Pavel Kanaloš ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Tobiáš a ryba

4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií

Hodnotenie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Michaela Matoušková Gymnázium 1.mája 8, 90101 Malacky Tobiáš
2. Martin Móro ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Tobiáš a anjel šli spoločne ďalej
3. Erik Burák SpŠ sv.Františka Assiského, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Ostávam s vami
Cena poroty Artur Zobka ZŠ Černyševského 8, 85101 Bratislava  Sv.Pavol na apoštolskej ceste v búrke
Cena poroty Sára Pivková ZŠ Pri kríži 11, 84102 Bratislava  Obrátenie Šavla
Cena poroty Lucia Peťková ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica Peter vo väzení
Cena poroty Adela Čermáková Škola pre mimoriadne nadané deti, Skalická cesta 1, 83102 Bratislava  Pád Jericha
Cena poroty Karolína Kovácsová ZŠ Školská , 90044 Tomášov Tobiáš na ceste
Cena poroty Kristína Špániková ZŠ A.Dubčeka , Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Modlitba Tobiáša a Sáry
Cena poroty Adriána Danihelová ZŠ A.Dubčeka , Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Modlitba Tobiáša a Sáry
Ostatné práce Boris Rigó  ZŠ Zlaté Klasy, 93039 Zlaté Klasy Pád Šavla z koňa
  Katarína Oravcová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby
  Klára Horváthová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Zázračné vyslobodenie Petra z väzenia
  Petra Tomčovčíková ZŠ Černyševského 8, 85101 Bratislava  Útek sv.Pavla z Damasku
  Peter Steller ZŠ Černyševského 8, 85101 Bratislava  Ukameňovanie sv.Štefana
  Marek Šipoš ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Sv.Pavol vo väzení - zemetrasenie
  Tomáš Šipoš ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Zoslanie Ducha Svätého
  Tibor Fedor ZŠ J.Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok Útek z Damasku
  Tamara Časná ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Uzdravenie chromého
  Vanessa Sekerová ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Uzdravenie chromého
  Natália Škorvagová ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Šavol na ceste do Damasku
  Mária Bugár  ZŠ s VJM, 93034 Holice Jericho
  Natália Kósa ZŠ s VJM, 93034 Holice Tobiáš 
  Ágnes Cseh ZŠ s VJM, 93034 Holice Jozue
  Lenka Čulenová ZŠ Štúrova 142/A, 90101 Malacky Jozue si roztrhol odev
  Mirka Miznerová SpŠ sv.Františka Assiského, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Odchádzam, ale zostávam s vami
  Zuzana Čaprndová SpŠ sv.Františka Assiského, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Ježiš vystupuje do neba
  Dorota Smažáková ZŠ Školská, 90044 Tomášov Tobiáš na ceste 
  Gabriela Kerényiová ZŠ Školská, 90044 Tomášov Tobiáš a ryba

5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií

Hodnotenie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Ján Peško ZŠ s MŠ, ul.Jána Rášu 430, 90086 Budmerice Apoštoli uzdravujú chorých
2. Michal Turanský SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava Srdce
3. Natália Boťťánková ZŠ s MŠ, ul.Jána Rášu 430, 90086 Budmerice Prvá Petrova reč zástupom
Cena poroty Ema Gulyášová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky "Padol na zem a počul hlas"
Cena poroty Katarína Hertlová ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie
Cena poroty Kristína Vaculková ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica Uväznenie apoštolov 
Cena poroty Adela Žureková ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica Prechod cez Jordán
Cena poroty Katarína Vicenová ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Petrovo uväznenie a vyslobodenie
Cena poroty Emília Liptáková ZŠ s MŠ, ul.Jána Rášu 430, 90086 Budmerice Uzdravenie chromého
Ostatné práce Jozef Sípos  ŠZŠ-SAI , Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín Uzdravenie chromého
  Monika Feketeová ŠZŠ-SAI , Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín Uzdravenie chromého
  Alex Pongrácz ŠZŠ-SAI , Pomlejská cesta 1, 93101 Šamorín Obrátenie Šavla
  Lucia Kumová ZŠ Zlaté Klasy, 93039 Zlaté Klasy Nanebovstúpenie Pána
  Barbora Molnárová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Kameňovanie Štefana
  Slávko Ganaj SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Tobiáš sa vydáva na cestu
  Eliška Urmínová SpŠ sv.Františka Assiského, Kláštorné nám.1, 90101 Malacky Pane, prosím
  Veronika Múčková ZŠ J.G.Tajovského, Tajovského 1, 90301 Senec Šavol na ceste do Damasku
  Natália Sabová ZŠ s MŠ, ul.J.Rášu 430, 90086 Budmerice Zoslanie Ducha Svätého
  Miriam Pešková ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Návrat Tobiáša so Sárou do NInive
  Júlia Flochová ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Modlitba Tobiáša a Sáry
  Lucia Gajdárová ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62, 84105 Bratislava  Návrat Tobiáša

6. kategória: gymnázia, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií

Hodnotenie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. Martin Sekáč Gymnázium J.Bosca, Kláčtorné nám.1295, 90841 Šaštín-Stráže Šavlovo obrátenie
2. Lenka Klimová SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava Choďte do celého sveta
3. Norbert Nozdrovický SOŠZ G.Čejku, Bratislavská 44, 90045 Malinovo Rachab zachraňuje vyzvedačov
Ostatné práce Samuel Radič SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Pavlova cesta 
  Matej Martinka  SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava  Pohľad
  Mária Czéreová SOŠZ  G.Čejku, Bratislavská 44, 90045 Malinovo Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov
  Mária Czéreová SOŠZ  G.Čejku, Bratislavská 44, 90045 Malinovo Nanebovstúpenie

 

Videá