Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2014/15

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy 161 1700 60 652 180 36 130
Stredné školy 42 441 20 183 66 33 7
Celkom 203 2141 80 835 246 69 137