CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR BRATISLAVA 1999

 

Celoslovenský katechetický seminár

Bratislava 9. - 11. 9. 1999

Katechizáciou budujeme 3. tisícročie.

 

Témy prednášok:

 

Psychologická charakteristika katechizovaných (Doc. PhDr. Milada Harineková, CSc)

Farská katechéza (Prof. ThDr. Ing. P. Jozef Kutarňa, Mgr. Matej Kýška, OSchP)

Situácia katechézy v jednotlivých postkomunistických krajinách.(spoločné prednášky); (Zástupcovia jednotlivých štátov)

– Ľudský a duchovný rozmer katechizovaných v troch skupinách:

          – mladší školský vek, (Mgr. Daniela Balážová)

          – starší školský vek, (Ing. ThLic. Jozef Luscoň, SDB)

           – stredné školy. (ThDr. Jozef Šelinga)

– Katechumenátna katechéza, (Mgr. Štefan Herényi)

Prvé sv. prijímanie, (ThLic. Pavol Bugoš) 

– Sviatosť birmovania, (Mgr. Ladislav Tóth, SDB)

Evanjelizácia rodičov (fakultatívne prednášky). (ThLic. Marián Bublinec)

– Hodnotenie stavu v katechéze školskej a farskej - perspektívy (Mons. Rudolf Baláž)