Bratislavská animátorská škola

 

BRATISLAVSKÁ ANIMÁTORSKÁ ŠKOLA

Podľa vzoru a skúseností z ostatných diecéz Slovenska vznikla v roku 2009 aj v našej arcidiecéze animátorská škola – BAŠka, ako základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali predovšetkým zrelými osobami s hĺbkou života s Bohom a potom aj účinnými animátormi medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach a spoločenstvách, a tak boli vo svojej farnosti dobrou pomocou pre svojho kňaza.

BAŠ v skratke slovami mladých:

https://youtu.be/3i2Q1QZkDKs

Príď zažiť nové skúsenosti a výzvy. Vyjdi von z komfortnej zóny a zájdi k novým horizontom. Objav a vyskúšaj svoje talenty, to, čo Ťa napĺňa. Získaj skúsenosť s dobrovoľníctvom. Nadviaž nové vzťahy a priateľstvá. Získaj empatiu. Slúž Bohu. Nájdi svoju zraniteľnosť a krásu. Objav sebaúctu a úctu k iným.

PRIHLASOVANIE:

Aktuálne otvárame rok osobnej formácie (učenícky rok alebo iBAŠ), ktorý začne na jeseň 2020.

Ako vyzerá prihlásenie v skratke?

1. Prihlásenie cez elektronický formulár - klik

2. Prihlášku, ktorú treba vytlačiť, vyplniť, podpísať a poslať nájdeš TU (klikni).

3. Takisto by sme radi vedeli od teba osobne, čo Ťa privádza na BAŠku - preto nám pošli aj motivačný list (max. 1 strana, ostatné si povieme osobne:)

Podrobnejšie informácie o tomto ročníku BAŠky nájdeš v sprievodnom liste, ktorý je súčasťou prihlášky (bod 2).

Štruktúra BAŠky:

Formácia našej animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov.

  1. Prvý rok je učenícky rok alebo aj iBAŠ (identita a osobná formácia), kde sa počas 8 víkendov a jedného letného týždňa zameriavame na osobné ľudské a duchovné dozrievanie.
  2. Druhý rok je apoštolský rok alebo eBAŠ (evanjelizácia) a počas neho (4 víkendy) sa zameriavame na praktické skúsenosti animátora v službe v teréne medzi ľuďmi.

Aj Ježiš najprv venoval dostatočne dlhý čas vyučovaniu svojich učeníkov, a až neskôr si z nich vyvolil 12 apoštolov, na ktorých potom stála služba Cirkvi. Predtým, než pošleš prihlášku na BAŠku, si teda dobre zváž, či chceš venovať svoj čas tejto takmer 2-ročnej formácii, a či chceš aj čímsi neskôr pomôcť mladým alebo deťom vo vlastnej farnosti.

BAŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez ZKSM a jej témy sú schválené Radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.

Videá