CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR SIELNICA 2000

 

Celoslovenský katechetický seminár

Sielnica 7. - 9. 9. 2000

Iniciačná katechéza mládeže

 

Témy prednášok:

 

Súčasná situácia, v ktorej žije mladý človek; (P. Mgr. Matej Kýška, SchP)

Ciele katechézy; (MUDr., Mgr. Max Kašparů)

Základná charakteristika prípravy k prijatiu sviatosti birmovania; (ThDr. Jozef Šelinga, PhD)

Predstavenie Creda a jeho odovzdanie v procese iniciácie mladých; (ThDr. György Udvardy)

Protagonisti iniciačnej katechézy. (ThLic. Jozef Luscoň, SDB)