Celoslovenský seminár Badín 2010

Celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou o farskej katechéze, Badín 8. - 10. 9. 2010

Cesty farskej katechézy

Témy prednášok:

Vyučovanie náboženstva v škole a katechéza vo farnosti;

– Teoretické zdôvodnenie rôznych foriem farskej katechézy;

– O identite katechézy a jej komunikatívnej dimenzii;

– O príprave k prvému sv. prijímaniu vo svetle iniciačných sviatostí;

Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí;

– Vzdialená príprava pre život v manželstve a v rodine – konkrétny projekt;

– Predstavenie projektu rodinnej katechézy;

– Rodinná katechéza – osobný životný projekt;

– Skúsenosti z projektu formácie katechétov vo farnosti;

Príprava birmovancov vo farnosti Nová Baňa.