Celoslovenský seminár Badín 2010

 

Celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou o farskej katechéze

Badín 8. - 10. 9. 2010

Cesty farskej katechézy

 

Témy prednášok:

 

Vyučovanie náboženstva v škole a katechéza vo farnosti;

Teoretické zdôvodnenie rôznych foriem farskej katechézy;

O identite katechézy a jej komunikatívnej dimenzii;

O príprave k prvému sv. prijímaniu vo svetle iniciačných sviatostí;

Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí;

Vzdialená príprava pre život v manželstve a v rodine – konkrétny projekt;

Predstavenie projektu rodinnej katechézy;

Rodinná katechéza – osobný životný projekt;

Skúsenosti z projektu formácie katechétov vo farnosti;

Príprava birmovancov vo farnosti Nová Baňa.