CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR KOŠICE 1998

 

Celoslovenský katechetický seminár

Košice 18. - 19. 9. 1998

Čo je potrebné spraviť v katechéze, aby bola účinnejšia a zodpovedala potrebám katechizovania v súčasnosti?

 

Témy prednášok:

 

Situácia mládeže na Slovensku; (Jozef Luscoň)

– Agresivita detí na ZŠ; (Milada Harineková)

– I. Katechéza na 1. stupni ZŠ; (Jozef Trubíni)

– Katechéza na 2. stupni ZŠ;  (Imrich Bogár)

– Katechéza v katolíckych školách; (Jozef Škantár)

– Katechéza v SŠ; (Jozef Šelinga)

– Katechéza v učňov. školách; (Katarína Kozáková)

– Výchova k láske a čistote; (Peter Orendáč)

– Predškolská katechéza; (Klára Soľanová)

– Katechéza v špeciálnych školách; (Matej Kyška)

– Farská katechéza školopovinných;  (Ladislav Tóth)

– Farská katechéza dospievajúcich a dospelých; (Anton Pariľák)

– Katechéza a kresťanské hnutia; (Ján Ducár)

– Katechéza a malé farské spoločenstvá; (Eugen Valovič)

Katechéza rodín; (Marián Bublinec)

– Diecézne katechetické strediská. (Pavol Bugoš)