Celoslovenský seminár Detva 2006

 

Celoslovenský seminár o hľadaní ciest vo farskej katechéze

Detva 20. - 22. 9. 2006

 

Témy prednášok:

 

Vízia Cirkvi o odovzdávaní viery, o katechéze (Mons. György Udvardy, biskup a sr. Judit Fogassy, SD SH /Sestry srdca Ježišovho/)

Komplexný model katechézy (ThLic. Jozef Luscoň, SDB)

Katechumenátna katechéza a pastorácia (Mgr. Ladislav Lencz)

Dospelý človek ako adresát a účastník katechézy - využitie poznatkov psychológie (Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D)

Katechéza dospelých a jej hlavný prameň (ThDr. Jozef Šelinga, PhD.)

Vieš komu si uveril? (ThDr. Marián Bublinec, PhD.)

Závery (Mgr. Evžen Valovič)