Moja predstava o Cirkvi, o viere, o Bohu

 

1. 8.

Moja predstava o Cirkvi, viere, Bohu

 

Cieľ: zistiť, v akom stave je viera mladého človeka, aký má obraz o Bohu, Cirkvi, aby sme vedeli, s akou skúsenosťou viery mladý človek prišiel na prípravu

 

Božie slovo

„Potom Jób otvoril ústa a preklínal svoj deň: Takto bedákal: Bár by zhynul deň, v ktorom som sa narodil, aj noc, keď povedali: "Chlapca počala!" Bár by sa ten deň zaraz v temravy obrátil a Pán naň z nebies nepohliadol viac a svetlo slnca mu už nesvitlo! Bár by ho zmohli tône smrti, temnoty a čierny oblak (bár) by ho prikvačil i schvátili ho hrôzy zatmenia! Bár by ten deň (navždy) pojali mrákavy, by ku dňom rokov vôbec nepatril a do počtu mesiacov neprišiel! Bár by oná noc bola celkom neplodná, by nezaznel v nej jasot radostný! A bodaj by ju zaklínači prekliali, hoc krokodíla schopní vydráždiť. Bár by zhasli hviezdy za jej súmraku, by na lúč svetla darmo čakala, ba ani zora (čo) by jej nevzišla! Veď neprimkla mi brány z lona matere a spred očí mi biedy neskryla! Čo v lone matky hneď som vtedy neumrel, buď po pôrode zaraz nezhynul?! Nač ma pritúlili kolená (otcove), načo ma prsia (matkine) kojili?! Mal by som pokoj, keby som bol hneď zadriemal, a odpočinok, keby som bol usnul tam spolu s kráľmi, s poradcami krajiny, čo samoty si vopred stavali; s kniežatmi, ktoré zlata mali dosť a hroby svoje striebrom plnili. Že ma nezahrabali jak nedochôdča, jak nemluvniatko, ktoré nezazrelo svit!“ (Jób 3,1-16)
 
„Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť.(Ž 5,5)
 
„Kráľ Nabuchodonozor im povedal: ... Ak sa nebudete klaňať zlatej soche, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece a ktorý je to boh, čo vás vytrhne z mojej ruky? "Sidrach, Misach a Abdenago odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi: "Na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, a či nie, vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!“ (Dan 3,14-18)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • žijeme v prostredí, kde sa viera na verejnosti nenosí a preto sa zatláča do súkromného života, alebo sa vytvára viera žitá podľa vlastnej predstavy.
 • väčšina mladých pochádza buď z tradičného prostredia, kde sa možno stretli s falošnými predstavami o Bohu alebo i z úplne neveriaceho prostredia. Je im ťažko hovoriť o viere, o tom, že Boh je dobrý, ak je pre nich viera len zvonka nanútené zlo, plné pravidiel typu musíš a nesmieš, ktoré ich obmedzuje. Cieľom tejto katechézy je zistiť, v akom stave je ich viera. Aký majú obraz Boha a Cirkvi. Iba ak vieme, kde sa vo viere nachádzajú, vieme im pomôcť, aby sa posunuli ďalej.
 • povzbudiť mladých ľudí  aby pomenovali svoj vzťah k Bohu a Cirkvi
 • zistiť, z akého prostredia pochádzajú – aký obraz Boha si prinášajú z domu
 • poukázať na to, že odovzdávanie viery sa nezačína zachovávaním náboženských úkonov (modlitba, chodenie do kostola) ani morálkou – v úsilí byť dobrý, ale sprostredkovaním skúsenosti, že som Bohom milovaný a na túto skúsenosť odpovedám modlitbou, slávením liturgie a úsilím o zmenu života
 • bez skúsenosti Božej lásky sa viera nedá žiť
 • viesť rozhovor o tom, aký obraz Boha, viery, Cirkvi im ponúkajú médiá, škola, spoločnosť
 • nechať birmovancov vypovedať, v čom majú ťažkosti s vierou, a ukázať im, že to, čo odmietajú, nie je pravý Boh, ale falošné obrazy, ktoré o ňom majú
 • na biblickom príklade Jóba im ukázať, čo znamená hľadať Boha. On preklína ten falošný obraz Boha, ktorý mu ponúkajú jeho kamaráti
 • na biblickom príklade Daniela poukázať na to, že Boh nie je plniteľ mojich prianí, ale prejavuje mi svoju lásku aj vtedy, keď neplní všetky moje priania
 • cez svedectvo svätých im predstaviť obraz skutočného veriaceho človeka

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • kto u teba v rodine žije svoju vieru?
 • aké prejavy náboženského života sú v tvojej rodine?
 • páči sa ti spôsob viery, ktorý si zažil doma? Čo ťa povzbudzuje? Čo ťa pohoršuje?
 • máš nejakých kamarátov, poznáš ľudí, ktorí sú veriaci? Ako vyzerá ich viera?
 • opíš, ako podľa teba má vyzerať veriaci človek. Priťahuje ťa takáto predstava?
 • prečo je podľa teba dobré veriť?
 • čo ti dáva viera? Čo ti berie?
 • hanbíš sa za svoju vieru? Prečo? Čo ti je na nej nepríjemné?
 • aké najčastejšie argumenty voči Bohu a Cirkvi počúvaš?
 • aké náboženstvo by ti vyhovovalo?
 • poznáš nejakého svätého, ktorý by ťa mohol inšpirovať?
 • máš problém niečo z tejto témy prijať? Prečo? Možno máš zbytočné predsudky, ktoré ťa oberajú o chuť prijať pravdu.  Aké sú to predsudky?
 • aká je tvoja predstava o Bohu, ktorá motivuje tvoju modlitbu: je Boh pre teba prostriedkom, ktorým si možno poslúžiť, alebo Otcom nášho Pána Ježiša Krista? (porov. KKC 2735)

 

Modlitba

 • modlitba Verím v Boha
 • Božie slovo – Mk 9,20-27 „Verím. Pomôž mojej nevere!“

 

Aplikácia do života

 • ak si mal problém prijať nejakú pravdu z tém  Boh, Cirkev, viera – v modlitbe to odovzdaj Bohu a pros o nové poznanie, nový pohľad ... Pane, ako sa Ty pozeráš na Cirkev, zjav mi seba samého a „pomôž mojej nevere!“
 • prečítaj si zo Svätého písma Žalm 34
 • všímaj si prejavy viery vo svojom okolí a skús zhodnotiť, či sú správne a či nesprávne. Na budúcom stretnutí si to zhodnotíme.

 

Materiály k téme

YOUCAT
Birmovník
Spoločne objavujme dar/téma č. 9, 10, 11, 18

Videá