Príprava na birmovku

Pozývame vás do nového diecézneho programu prípravy na birmovku, ktorý ponúka evanjelizačný prístup, novú pedagogiku, nové formy a dynamiku stretnutí. Ponúkame vám základný rámec prípravy na birmovku spolu s metodickým materiálom, pracovnými listami, s konkrétnymi odporúčaniami a pomôckami.
                                      Radi vám prídeme program osobne predstaviť,  ponúknuť formačný program pre animátorov, aj konkrétne materiály. 
 
                                                                 www.podauvidis.abuba.sk 

A čo ďalej? Ponuka po birmovke Birmovka Záverečný rozhovor s birmovancami Katechizácia rodičov birmovancov Príprava birmovancov Vstupný rozhovor s birmovancami Formácia animátorov Smernice pre katechetickú prípravu k sviatosti birmovania

Úvodné pokyny Témy prípravy vo forme metodických listov Ako pracovať s metodickými listami Pracovné listy

 

Videá