Príprava na birmovku

A čo ďalej? Ponuka po birmovke Birmovka Záverečný rozhovor s birmovancami Katechizácia rodičov birmovancov Príprava birmovancov Vstupný rozhovor s birmovancami Formácia animátorov Smernice pre katechetickú prípravu k sviatosti birmovania

Projekt Príprava na birmovku je v súčasnosti v štádiu rozpracovania a overovania. Ak chcete byť súčasťou overovacieho procesu, dajte nám o tom vedieť. Radi uvítame aj vaše postrehy, osobné skúsenosti s touto formou prípravy prostredníctvom kontaktného formulára.