Diecézny program prípravy na birmovku

Pozývame vás do nového diecézneho programu prípravy na birmovku Poď a uvidíš (Jn 1, 46) , ktorý ponúka evanjelizačný prístup, novú pedagogiku, nové formy a dynamiku stretnutí. Ponúkame vám základný rámec prípravy na birmovku spolu s metodickým materiálom, pracovnými listami, s konkrétnymi odporúčaniami a pomôckami.

 

Ak máte záujem, radi vám prídeme program osobne predstaviť, ponúknuť materiály, formačný program pre animátorov, aj konkrétne pomôcky.

 

Kontaktujte nás: Mgr. Martina Šipošová, metodička pre katechézu vo farnosti, msiposova@abuba.sk, 0903 982 542.

 

pod-a-uvidis

 

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU MÁ 7 MODULOV

1. Poď, buď kým si
2. Poď, poznaj ma
3. Poď, prežívaj so mnou
4. Poď, nasleduj ma
5. Poď, rozprávaj so mnou
6. Poď, ži a dávaj ďalej
7. Poď, ži a dávaj ďalej

 

Všetky témy: 

POĎ, BUĎ KÝM SI - základné východiská, kresťanská identita, antropológia

Úvodné stretnutie, zoznámenie, pravidlá

Som pokrstený

Kto som - identita a sebaprijatie

Moje túžby

Zmysel života

Aký som – temperament

Sloboda človeka

Moja predstava o Cirkvi, o viere, o Bohu

Svetové náboženstvá

Komunikácia - ľudia okolo teba

 

 

POĎ, SPOZNAJ MA - vierouka

 

Prečo veriť

Dôkazy existencie Boha

Nesprávne predstavy o Bohu

Boh sa zjavuje

Božie vlastnosti

Boh - milujúci Otec

Boh – Stvoriteľ

Zlo vo svete, hriech

Ježiš - osloboditeľ od hriechu

Ježiš - viac než človek

Ježiš medzi nami

Duch Svätý

Večný život

Sväté Písmo

Spoločenstvo Cirkvi

Vlastnosti Cirkvi

6. hlavných právd

 

 

 

POĎ, PREŽÍVAJ SO MNOU - sviatosti

Sviatosti - znamenia nádeje

Krst

Birmovanie

Eucharistia

Sviatosť zmierenia

Priebeh sv. spovede

Kňazstvo a pomazanie

Manželstvo

 

 

POĎ, NASLEDUJ MA - mravouka

Hriech

Čnosti

Pravidlá života

Svedomie

I. Boží príkaz

II. Boží príkaz

III. Boží príkaz

IV. Boží príkaz

V. Boží príkaz

VI. a IX. Boží príkaz

Rozdiel medzi mužom a ženou

Etapy na ceste lásky

Zrelosť k láske

VII. a X. Boží príkaz

VIII. Boží príkaz

Pätoro cirkevných prikázaní

 

 

POĎ, ROZPRÁVAJ SO MNOU - modlitba

Modlitba - rozhovor s Bohom

Adorácia

Panna Mária

Rozjímanie

 

 

POĎ, ŽI A DÁVAJ ĎALEJ  - bezprostredná prírava

Dary Ducha Svätého

Vydávam svedectvo o Bohu

Zrelý človek, zrelý kresťan

Povolanie

Spoločenstvo

 

 

POĎ, ŽI A DÁVAJ ĎALEJ - ostatné

Liturgický rok

Vianoce

Veľká noc

Svätí - moja rodina

Videá