Diecézny program prípravy na birmovku

Pozývame vás do nového diecézneho programu prípravy na birmovku Poď a uvidíš (Jn 1, 46) , ktorý ponúka evanjelizačný prístup, novú pedagogiku, nové formy a dynamiku stretnutí. Ponúkame vám základný rámec prípravy na birmovku spolu s metodickým materiálom, pracovnými listami, s konkrétnymi odporúčaniami a pomôckami.

 

Ak máte záujem, radi vám prídeme projekt osobne predstaviť, ponúknuť materiály, formačný program pre animátorov a konkrétne pomôcky.

 

Kontaktujte nás: Mgr. Martina Šipošová, metodička pre katechézu vo farnosti, msiposova@abuba.sk, 0903 982 542.

 

pod-a-uvidis

 

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU MÁ 7 MODULOV

1. Poď, buď kým si
2. Poď, poznaj ma
3. Poď, prežívaj so mnou
4. Poď, nasleduj ma
5. Poď, rozprávaj so mnou
6. Poď, ži a dávaj ďalej
7. Poď, ži a dávaj ďalej

Videá