Zoznam škôl

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
Spojená škola Sv. Rodiny   Gercenova 10, Bratislava  P. Dérer
ZŠ Budatínska  Budatínska61, Bratislava M. Pivková
ZŠ Rusovce  Vývojová 228, Bratislava  E. Belanská
   
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
ZŠ s MŠ sv. Uršule Nedbalova 4, Bratislava  M. Bereková
Spojená škola de la Salle - gymnázium  Čachtická 16, Bratislava  G. Fietko
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A Z. Škrinárová
Gymnázium sv. Uršule  Nedbalova 4, Bratislava  A. Baračka 
ZŠ sv. Vincenta de Paul Bachova 4, Bratislava  M. Zlacká
ZŠ Jána de la Salle  Detvianska 24, Bratislava G. Fietko
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, Bratislava  L. Szabay
   
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
ZŠ Nevädzová Nevädzová 2, Bratislava L. Kontšeková
Gymnázium Metodova Metodova 2, Bratislava F. Hrabčák
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium  Teplická, Bratislava R. Sedmáková
Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3, Bratislava S. Bujda
Gymnázium Grösslingová Grösslingová 18, Bratislava L. Drančáková - s. Timotea
ZŠ s MŠ M.R. Štefánika  Grösslingová 48, Bratislava  L. Drančáková - s. Timotea
ZŠ Pavla Marcelyho  Drieňová 16, Bratislava  P. Sedlák
ZŠ s MŠ Za kasárňou  Za kasárňou 2, Bratislava  R. Mikulová
ZŠ s MŠ Kalinčiakova  Kalinčiakova 12 , Bratislava  H. Grófová
ZŠ Hlboká  Hlboká 4 , Bratislava  M. Gajdoš
ZŠ s MŠ  Milana Hodžu ,Škarniclova 1, Bratislava, 811 01 s. Celina
   
Dekanát Bratislava - sever
ZŠ sv. Františka z Assisi  Karloveská 32, Bratislava  V. Šutá
ZŠ Lamač Malokarpatské nám. 1, Bratislava  B. Pilková
   
Dekanát Malacky
ZŠ Mansveta Olšovského  Kláštorné nám. 1, Malacky  L. Belanská
ZŠ Štúrova  Štúrova 142/A , Malacky  M. Látečková
ZŠ Láb Vŕšok 489/20, Láb  H. Grófová
ZŠ Kuchyňa  Kuchyňa 551 E. Petrášová
ZŠ  Dr. J. Dérera Ul. gen. M. R. Štefánika 7901 01  Malacky V. Dulanská
   
Dekanát Pezinok
Gymnázium Karola Štúra  Modra  P. Blaho 
ZŠ  Kupeckého J. Kupeckého , Pezinok  Ľ. Wittlingerová
ZŠ Častá Častá  F. Pudmarčík 
ZŠ Ľ. Štúra Modra  Komenského 1, Modra M. Lindtnerová
   
Dekanát Šamorín
ZŠ Lehnice  Lehnice E. Érséková
   
Dekanát Šaštín-Stráže
     
Dekanát Senec 
SZŠ Kysucká Kysucká 14, Senec  M. Gergelová
ZŠ Tajovského  Tajovského 1, Senec  L. Koleková
ZŠ Blatné Šarfická 301, Blatné  E. Fukasová
   
Dekanát Senica
ZŠ s MŠ Dojč Dojč 137 Š. Vymislická
Základná škola, Komenského  Senica  Komenského 959, Senica E. Jamrišková
ZŠ Cerová  Cerová 277 S. Gažová
   
Dekanát Skalica
ZŠ Bernolákova 5, Holíč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M. Repáňová                                  
Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M. Benešová  

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
Spojená škola de la Salle - gymnázium  Čachtická, Bratislava  G. Fietko
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, Bratislava Z. Škrinárová
Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 4, Bratislava  A. Baračka 
   
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
Súkromné gymnázium  Česká 10, Bratislava  H. Grófová
Gymnázium Grösslingová Grösslingová 18, Bratislava  L. Drančáková - s. Timotea
Gymnázium Metodova Metodova 2, Bratislava  F. Hrabčák
Gymnázium Jura Hronca  Novohradská 3, Bratislava  S. Bujda
   
Dekanát Bratislava - sever
Gymnázium sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Bratislava V. Šutá
   
Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2,  840 11 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                G. Szelle    
Dekanát Pezinok
Gymnázium K. Štúra Modra,  Námestie Slobody 5, Modra  P. Blaho 
   
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     
Dekanát Malacky    
Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L. Belanská    
     

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Bratislava  
     

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Senec
     
 

Videá