Biblická olympiáda - zoznamy prihlásených škôl 2012/13

Vážení učitelia náboženskej výchovy a náboženstva!

Uverejňujeme zoznam škôl prihlásených na Biblickú olympiádu v šk. roku 2012/2013.


 

Základné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     

 

Stredné školy

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     

 

Základné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica
     
     

 

Stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským

Názov školy Adresa Kontaktná osoba
Dekanát Bratislava - juh
     
     
Dekanát Bratislava - stred (cirkevné školy)
     
     
Dekanát Bratislava - stred (štátne školy)
     
     
Dekanát Bratislava - sever
     
     
Dekanát Malacky
     
     
Dekanát Pezinok
     
     
Dekanát Šamorín
     
     
Dekanát Šaštín-Stráže
     
     
Dekanát Senec
     
     
Dekanát Senica
     
     
Dekanát Skalica