Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2013/14

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy 187 2253 64 707 192 33 94
Stredné školy 75 1136 20 241 60 21 2
Celkom 262 3389 84 948 252 54 96