Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2012/2013

V Bratislave sa dňa 16. a 17. apríla 2013 uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. 

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 61, Bratislava 10 9 7 6,5 7 6 45,5
2. miesto Spoj. škola sv. Františka Assiského Kláštorné nám.1, Malacky 9 6,5 5 8 9 6 43,5
3. miesto Základná škola Matky Alexie Palackého 1, Bratislava 9,5 7,5 8 6 4,5 4 39,5
4. miesto Gymnázium sv. Uršule Nedbalova 6, Bratislava 7 8 5 4 7 6 37
5. miesto Základná škola Sadová, Senica 9,5 6,5 6 4 3 3 32
6. miesto Základná škola Radošovce 6,5 3,5 5 6 4 6 31
7. miesto Základná škola, Most pri Bratislave 7 5,5 2 4,5 2 6 27
8. miesto Základná škola, Čáry 7 6,5 4 4 1 4 26,5
9. miesto Gymnázium Pankúchova, Bratislava 7 5 3 4 0 6 25
10. miesto Základná škola Na Bielenisku, Pezinok 5 7 5 4,5 0 2 24,5
11. miesto Základná škola, Zlaté Klasy 4 3 1 3,5 1 4 16,5

 

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, Bratislava 8,5 10 8 4,5 9 7 47
2.miesto Spoj. škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4, Bratislava 9,5 10 4,5 4,5 9 5 42,5
3.miesto Gymnázium L. Novomeského, Senica 7 6 4,5 7 9 5,5 39,1
4. miesto Cirkevné konzervatórium Beňadická 16, Bratislava 5,5 6 5,5 6 10 6 39
5. miesto Gymnázium 1. mája, Malacky 6,5 6 8 5 5 4,5 35
6. miesto Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 61, Bratislava 8 4 3,5 6 3 4,5 29
7. miesto Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 5,5 5 4 6,5 6 1,5 28,5