Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2009/2010

V Bratislave sa dňa 13. a 14. apríla uskutočnilo Diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základné a stredné školy. 

Výsledky:


Základné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1. miesto                
2. miesto                
3. miesto                
4. miesto                
5. miesto                
6. miesto                
7. miesto                
8. miesto                
9. miesto                
10. miesto                
11. miesto                

 

 


Stredné školy

Hodnotenie Škola 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo Spolu
1.miesto                
2.miesto                
3.miesto                
4. miesto                
5. miesto                
6. miesto                
7. miesto                
8. miesto                
9. miesto