Štatistické údaje Biblickej olympiády v Bratislavskej arcidiecézy v r. 2009/10

Školy Triedné kolá Školské kolá Dekanátne kolo Diecézne kolo Výtvarná súťaž
počet tried počet žiakov počet škôl počet žiakov počet žiakov počet žiakov počet žiakov
Základné školy              
Stredné školy              
Celkom