Biblická olympiáda 2016 - Pokúšanie Ježiša (Lk 4,1 - 33)

Pracovný list nájdete v prílohe.

Videá