Biblická olympiáda 2016 - Premenenie Pána (Lk 9, 28b – 36)

Pracovný list nájdete v prílohe.

Videá