sr. Faustína, FDC

BO 2017: Kniha proroka Daniela

Krížovka

  
Klikni na číslo a vpíš odpoveď, ktorú potvrdíš.
           1          
    2        3           
4                     
              5      6   
 7                    
                   
   8                  
                   
              9       
    10       11     12         
                   
       13              
   14                  
                   
     15                
                   
    16                 
                   

Naprieč:

3. koľkí boli Danielovi priatelia
4. mladí muži
5. Kráľ Médov a Peržanov
7. dobyvateľ Jeruzalema
8. mesto popletenia jazykov
10. ľudská vlastnosť
12. zariadenie na kúrenie
13. médsky kráľ - kraľoval 62 rokov
14. falošné božstvo
16. potrava

Dolu:

1. Boží muž, ohlasovateľ
2. Hlavné mesto Júdska
5. Panovník
6. jav počas spánku
7. Pri obradoch sa používali zlaté, strieborné, medené...
9. prejav cti, kult
11. tiesnivý pocit nebezpečenstva
12. ukončenie rúk a nôh
13. Jeden z veľkých prorokov
15. prírodný živel, symbol Ducha Svätého