Prvá kniha Samuelova a evanjelium podľa Lukáša

Prezentácia zo stretnutie katechétov Bratislava, 5.9.2015

Vybrané knihy Svätého písma pre 15. ročník Biblickej olympiády: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium sv. Lukáša.

Lektor: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Spoločná téma vybraných kníh: „Radosť z Božieho posolstva.“

 

Videá