Advent 2022

Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine.

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

Ponuka Diecézneho katechetického úradu  Bratislavskej arcidiecézy:

Advent s katechézami Dobrého pastiera  

Advent - príprava na Vianoce - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC) 

1. adventná nedeľa A   - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

2. adventná nedeľa A  - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

3. adventná nedeľa A   - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

4. adventná nedeľa A - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Mikuláš pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Mikuláš - kvíz ( ThLic. Marián Majzel, PhD.)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Lucia - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. František Xaverský - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

ďalšie pomôcky DKU Bratislava archív

Adventná ponuka Diecézneho katechetického úradu Žilinskej diecézy

 Adventná ponuka Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy 2021

Adventná ponuka Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy 2022

Adventná ponuka KPKC

Adventné semienka nádeje

Jesseho strom (ponuka www.zastolom.sk)

Adventná ponuka katolíckeho a pedagogického centra v Ostrave

Adventná ponuka Katechetického centra Brno

Súvisiace: 
Liturgický rok: 

Videá