Témy jednotlivých ročníkov Biblickej olympiády

Aktuálny rok:
Gn (1-24), Jon, Jn,  (spoločná téma kníh: Z tmy do svetla)

Plán na ďalšie roky:

Joz (1-11,15), Tob, Sk (11+14+28 = 53) (spoločná téma kníh: Putovanie za cieľom)
Neh, Jdt, Est, 1 Pt (13+16+16+5 = 50) (spoločná téma kníh: Odvaha a dôvera v Boha)

Témy predošlých ročníkov:

2018/2019 - Rút, 1 Kr, Mt (spoločná téma kníh: Vernosť Pánovi)

2017/2018 - Gn (12-50), Mk (spoločná téma kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu)
2016/2017 - Gn (1-11), Sdc, Dan (1-6 + 13-14), Ef  (spoločná téma kníh: Zápas o pravé hodnoty)
2015/2016 - 1 Sam, Lk (31+24 = 55)  (spoločná téma kníh: Radosť z Božieho posolstva)
2014/2015 - Joz (1 - 11,15; 24), Tob, Sk (spoločná téma kníh: Putovanie za cieľom)
2013/2014 - Ex (1-24), Jon, Jn (spoločná téma kníh: Z tmy do svetla)
2012/2013 - Rút, 1 Kr, Mt (spoločná téma kníh: Syn Dávidov)
2011/2012 - Gn (12-50), Mk (spoločná téma kníh: Naplnenie prisľúbení)
2010/2011 - 1 Sam, Lk; (spoločná téma kníh: Pánov pomazaný)
2009/1010 - Sdc, Dan, Flm, Jak; (spoločná téma kníh: Zápas o pravé hodnoty)
2008/2009 - Tob, Jdt, Est, 1 Pt
2007/2008 - Ex, Rim 12-16
2006/2007 - Gn, Rim 1-11
2005/2006 - 2 Mach, Jn
2004/2005 - Joz, Ezd, Lk
2003/2004 - 1 Kr, 2 Kr, Mt

Videá