Biblické knihy

 

 Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:

Kniha Genezis 12-36,

Kniha Daniel 1–6; 13

Žalm 27

NOVÝ ZÁKON:

Evanjelium podľa Jána

Spoločná téma vybraných kníh:

 Vytrvať vo viere

 

Videá