Veni Sancte pre animátorov, katechétov vo farnosti

Milí katechéti, animátori v katechéze vo farnosti,

 

pozývame vás na stretnutie s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. septembra o 10:00 dopoludnia. Stretnutie začne slávnostnou bohoslužbou Veni Sancte, v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička).

 

Ste v službe katechéze, pretože vo svojich farnostiach ohlasujete Božie slovo a učenie Cirkvi pre prvoprijímajúce deti, birmovancov, dospelých a ste zapojení i do mnohých farských aktivít. Preto by sa otec arcibiskup rád s vami osobne stretol a udelil vám svoje osobitné požehnanie.

 

Termín sme vybrali zámerne - začiatkom školského roka. Veni Sancte bude teda slávnostným vzývaním Ducha Svätého a vyslaním do vašej služby. 

 

Vďaka za vašu doterajšiu vzácnu službu.

Dobrý Ježiš nech je vám nablízku v prázdninovom, oddychovom čase.

 

tím katechetického úradu

 

Program:

10:00 sv.omša, celebruje o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský (kostol sv.J. z Mathy, Trojička, Župné nám 11)

10:45 slovo o. arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského

11:00 pohostenie v dome Quo Vadis (vedľa kostola Trojičky)

 

 

 

 

 

Videá