Katechetické pomôcky na priblíženie hlavných myšlienok encykliky Fratelli tutti

V týchto dňoch vyšiel slovenský preklad encykliky Svätého Otca Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Ako katechetickú pomôcku na priblíženie hlavných myšlienok encykliky Fratelli tutti pripravilo vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v spolupráci so Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu sériu ôsmich infografických listov a päťminútové meditatívne video

Stránky