Pôstne katechetické inšpirácie - pre katechézu detí, dospelých aj rodín.

Dávame do pozornosti pôstne inšpirácie vhodné pre prácu s deťmi v školách, na katechézu detí aj dospelých vo farnostiach aj v rodinách.

Prajeme Vám požehnaný čas pôstu. 

Kolektív DKÚ BA

„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6, 9 – 10a) (z pôstneho

posolstva sv o. Františka)

Pozvánka na metodický deň

Pozývame všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 19. februára 2022 (sobota) na RK CMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava (Aula Benedikta XVI.), so začiatkom o 8:00 hod. 

 

 

Stránky

Videá