Púť detí do Marianky 2018

Pozývame všetky deti na na "Púť detí", ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018. Púť môže byť motiváciou alebo možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na termín okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 

Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 15. mája 2018 (utorok) v aule Benedikta XVI. na RKCMBF UK v BratislaveJe súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

Stránky