Seminár pre animátorov birmovancov - SPREVÁDZAM SPOLOČENSTVO

V súčasnosti prebieha seminár Sprevádzam spoločenstvo pre animátorov birmovancov z farností, ktoré sa rozhodli pripravovať birmovancov na sviatosť birmovania podľa diecézneho programu "Poď a uvidíš". Program tvorí 6 stretnutí na získanie základných zručností umenia sprevádzať a osvojenie si základných princípov programu.. Seminár je vhodný pre kňazov aj animátorov birmovancov.

Stránky

Videá