ALFA - kurz pre dospelých

Dávame do pozornosti evanjelizačný ALFA KURZ PRE DOSPELÝCH. Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás.

 

 

 

V ÚŽASE NAD BOŽOU LÁSKOU - formačné TRIO zručností umenia sprevádzať

Animátorov birmovancov aj animátorov stretiek vo farnostiach pozývame ku tréningu zručností umenia sprevádzať. Zručnosti, ktoré ste sa naučili prostredníctvom seminára Sprevádzam spoločenstvo nadobúdame pravidelným tréningom. Teraz je ten čas, kedy si ich môžeme vedome a cielene trénovať tak, aby sa nám zvnútornili a stali sa bežnou súčasťou nášho života.

 

Stránky

Videá