Návšteva v Ostravskom katechetickom a pedagogickom centre

Riaditeľ katechetického úradu Andrej Šottník, spolu s metodičkou pre katechézu vo farnosti Martinou Šipošovou boli navšíviť kolegov v Ostravskom katechetickom a pedagogickom centre. Na začiatok stretnutia nás prijal o. biskup Mons. Martin David, potom sa naša misia presunula do priestorov katechetického centra. Návšteva vzájomne priniesla mnoho podnetných myšlienok, skúseností v oblasti katechézy vo farnosti, aj školského vyučovania náboženstva. S nádejou, že toto stretnutie bolo začiatkom možnej spolupráce, tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov náboženstva v Trnave

Milí kolegovia - učitelia náboženskej výchovy / náboženstva, 

v spolupráci s DKÚ Trnava, DKÚ Bratislava a DKÚ Nitra ponúka KPKC  inovačné vzdelávanie v priestoroch DKÚ Trnava, ktoré sú Vám z hľadiska cestovania bližšie. Link bude prijímať odpovede do 15.10. Potom ho vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

 

 

Stránky

Videá