BIBLIA PRE VŠETKÝCH 2018 - biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy

Začíname prípravu na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2018", ktorá bude pozostávať tak, ako v predošlých ročníkoch z pracovných listov uverejňovaných na našej webovej stránke, v priečinku "Biblia pre všetkých" - " Študijné listy". Súčasťou pracovných listov sú aj texty z konkrétnych častí z Božieho slova s aplikáciou do dnešných dní, ktoré pre vás pripravuje d.p. Mgr. Andrej Šottník, oratorián sv. Filipa Nériho

 

Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 21. novembra 2017 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

Stránky