Nové Direktórium pre katechizáciu

 

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila nové Direktórium pre katechizáciu.  Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. Novému Direktóriu pre katechizáciu predchádzali direktóriá z rokov 1971 a 1997.

Certifikovaný kurz Katechéz dobrého Pastiera

V kláštore kapucínov v Pezinku počas tohto týždňa 17.8. – 22.8. prebieha kurz Katechéz Dobrého pastiera (KDP). Kurz pre vek detí 3 - 6 rokov rozdelený do dvoch častí umožňuje účastníkom osvojiť si základy teórie a naučiť sa zručnostiam praktického prevedenia Katechéz Dobrého pastiera a súčasne ich konkrétne pripravuje na sprostredkovanie katechéz vo farnostiach.

 

Stránky