Príprava na biblickú olympiádu 2020/2021

Milí katechéti, tento rok sa nám otvára možnosť prípravy na Biblickú olympiáduPrirodzenú súťaživosť žiakov môžeme vhodne využiť aj na to, aby sa Božie slovo stalo pre nich príťažlivé, načúvali mu, nechali sa ním inšpirovať a žili ho. V procese prípravy na Biblickú olympiádu Vám chceme byť nápomocní a pripravovať podnety vo forme pracovných listov venovaných Evanjeliu podľa Jána

Príprava na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021"

Pozývame všetkých, ktorí majú túžbu poznávať tajomstvá Božieho slova, na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021". Cieľom súťaže nie je len samotná súťaž, ale predovšetkým štúdium Svätého písma v jej prípravnej fáze, pokiaľ možno prostredníctvom malého spoločenstva. Predmetom štúdia aj súťaže bude Evanjelium podľa Jána. V prípravnej fáze Vám ponúkame pracovné listy, pripravované v spolupráci s  d.p. Mgr. Andrejom Šottníkom. 

 

Akcia TUMBA pre mladých - svedč o Bohu jedinečným spôsobom

Dávame do pozornosti Týždeň Cirkvi pre mládež, v ktorom Bratislavská animátorská škola pozýva mladých zapojiť sa do Týždňa úloh mladým Bratislavskej arcidiecézy - TUMBA. Akcia, ktorej cieľom je nebyť v evanjelizačnej pasivite, ale  spoločne sa pokúsiť vytvoriť veľké online spoločenstvo, ktoré bude šíriť osobne i online svetlo, radosť a svedčiť o Bohu svojím vlastným, jedinečným spôsobom! 

Akcia TUMBA sa uskutoční v čase od 16.11. do 22.11.2020. 

Viac info nájdete na tomto linku

Stránky