Modlitby za katechétov a ich nezastupiteľné poslanie.

V mesiaci december sa Apoštolát modlitby Svätého Otca zameriava na katechétov a katechétky, ktorí majú nezastupiteľné poslanie pri odovzdávaní a prehlbovaní viery. Všeobecný úmysel modlitbovej siete pápeža znie: „Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.“

 

Katechetická ponuka na ADVENT 2021

Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine. 

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

 

 

Pozvánka na metodický deň - UPOZORNENIE

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2021 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy. Metodický deň sa uskutoční len pre zaočkované osoby. Ostatní, prosím, aby ste nahlásili svoju neúčasť.

 

Stránky