Seminár Život malého spoločenstva - ukončený

V mesiacoch máj – jún sa v priestoroch Malého Rodinkova v Malinove konal seminár Život malého spoločenstva, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad v Bratislave. Seminára sa zúčastnilo 30 laikov z 13-tich farností. Pozvanie prijali tí, ktorí mali túžbu založiť alebo usporiadať už fungujúce malé spoločenstvo – stretko.
Podľa svedectiev účastníkov bol seminár duchovnou obnovou, miestom novej skúsenosti s Ježišom a poznávania jeho spôsobu života. Časom uvedomenia i časom rozhodnutia žiť aktívne vo farnosti a byť nablízku kňazovi.
Skúsenosť ukazuje, že život malých spoločenstiev zakorenených vo farnosti je odporúčaný i overený spôsob premeny farnosti z udržiavajúceho do životaschopného a dynamického režimu. Preto seminár komunikovaním základných princípov fungovania malého spoločenstva ponúkol cestu k premene zmýšľania, aby sa farnosť stávala otvorenou, načúvajúcou a slúžiacou rodinou.
 
Ďalší seminár Život malého spoločenstva pre nových záujemcov bude o rok, v prvej polovici r. 2025. Aktuálne info o ponúkaných programoch diecézneho katechetického úradu môžete sledovať na www.dku.abuba.sk
Súvisiace: 

Videá