"... ja som si vyvolil vás, ... aby ste išli..." Jn 15,16

"Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo" Jn 15,16

Dávame do pozornosti informáciu, že ku dňu 1.7.2020 bol otcom arcibiskupom riadením Diecézneho katechetického úradu  Bratislavskej arcidiecézy poverený Mgr. Ján Kliment...

Ďakujeme Mons. Mgr. Jozefovi Adamkovičovi za jeho 12-ročnú službu...

Stránky