Púť detí do Marianky 2019

Pozývame všetky deti na na "Púť detí"ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019. Púť môže byť motiváciou alebo možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na termín okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 

Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 14. mája 2019 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

Časopis Katechéta

Dávame do pozornosti nové číslo časopisu Katechéta. Časopis katechéta je určený pre vnútornú potrebu katechétov Bratislavskej arcidiecézy. V novom čísle časopisu nájdete o.i. aj ďalšiu úvahu na tému Svätosť v optike Sv.O. Františka, ktorú spracováva o. Andrej Šottník, oratorián sv. Filipa Nériho. 

Stránky