Poďakovanie

Milí naši učitelia NBV/NAB, milí katechéti,

končí sa ďalší školský rok, v ktorom ste venovali svoje sily službe zasievania Božieho kráľovstva do sŕdc detí, ktoré Vám boli zverené.

 

 

Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. 

 

 

Výsledky celoslovenského kola BODAM 2021/2022

KPKC zverejnilo výsledky celoslovenskej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2021/2022. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 10.5. 2022 v Levoči. Obsahom tohto ročníka bola kniha Skutky apoštolov a téma Putovanie za cieľom. Našu diecézu reprezentovali prvé tri víťazné práce z každej kategórie. Teší nás umiestnenie štyroch prác detí, srdečne blahoželáme!

 

 

Stránky

Videá