Výsledky diecézneho kola súťaže Biblia očami detí a mládeže.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

Dňa 26. apríla 2022 na DKU v Bratislave prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do súťaže sa zapojilo 170 žiakov . Práce vyhodnotili Mgr. art. Pavol Rehák a Mgr. art. Ondrej Gavalda. Za spoluprácu im srdečne ďakujeme. Blahoželáme víťazom, prvé tri miesta z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo do Levoče.

 

 

Ponuka inovačného vzdelávania v Kett-pedagogike pre učiteľov náboženstva aj katechétov.

Dávame do pozornosti možnosť inovačného vzdelávania v Kett-pedagogike pre učiteľov NV a katechétov farskej katechézy, ktoré sa bude realizovať na Slovensku. Lektori ponúkajú vzdelávanie na Slovensku v rámci Akadémie vzdelávania v Liptovskom Mikuláši. Minimálny počet účastníkov na kurze je 15.

 

 

Stránky

Videá