Výsledky dekanátneho kola BO 2020/2021

Dňa 10. marca sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Po prvý krát žiaci súťažili online.  Z celého Slovenska sa zapojilo  1 058 škôl  (789 škôl v 1.kategórii,  249 skôl v 2.kategórii). Našu Bratislavskú arcidiecézu reprezentovalo 36 družstiev za  ZŠ a 12 družstiev za  SŠ.

Do diecézneho kola postupujú družstvá z prvého miesta po dosiahnutí minimálne 60 bodov. 

 

Príprava na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021" predĺžená

Z dôvodu pandemických opatrení súvisiacich s Covid-19 predlžujeme prípravu na biblicú súťaž "Bibia pre všetkých 2021". Nový termín podania prihlášok do súťaže včas zverejníme. Samotná súťaž, ak to aktuálna situácia umožní, bude na jeseň 2021

Ďakujeme za pochopenie, prajeme Vám pokojný čas prípravy  a štúdia Božieho slova, či už ste ako spoločenstvo alebo jednotlivec.  

Organizačný tím BPV 2021.

Stránky