Milión detí sa modlí ruženec

Pozývame zapojiť sa  do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, dňa 18. októbra 2020, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN. V tomto čase sa deti celého sveta zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

 

Seminár "Metódy práce so Svätým písmom"

Dňa 24. októbra, v čase od 9:00 - 12:00, Diecézny katechetický úrad v spolupráci dp. Mgr. Andrejom Šottníkom  v priestoroch Kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10, v Bratislave organizuje seminár „Metódy práce so Svätým písmom“. Možnosť prihlásiť sa na: bibliaprevsetkych@gmail.com. Aktuálne informácie ohľadom uskutočnenia seminára  v závislosti od aktuálnej situácie súvisiacej s pandémiou Covid-19 sledujte na našom webovom portáli. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Stránky