Katechézy pre mladých Kristus žije!

Dávame do pozornosti katechézy na tému posynodálnej exhortácie pápeža Františka Kristus žije! Katechézy, ktoré pripravujú kňazi venujúci sa pastorácii mládeže, sú vhodným sprievodným materiálom pre animátorov, vedúcich spoločenstviev alebo katechétov. Cieľovou skupinou sú mladí približne vo veku birmovancov, koniec základnej, začiatok strednej školy.

 

Dôležité termíny BODAM

Dávame do pozornosti blížiaci sa termín školského kola výtvarnej súťaže BODAM 2019/2020. Školské kolá by mali prebehnúť do 28. februára 2020 s vyhodnotením do 6. marca 2020. Výherné diela môžete posielať na adresu Diecézneho katechetického úradu, Špitálska 7, Bratislava 1, 814 92. Alebo aj osobne.

K výkresu je potrebné dodať súhlas zákonného zástupcu a vizitku autora.

 

 

Stránky