Sv. Ján Pavol II. - Kňaz je katechéta katechétov

„Každý pokrstený je povolaný hlásať evanjelium, avšak kňaz je katechéta katechétov,“ zdôraznil pápež Ján Pavol II. 8. mája účastníkom medzinárodného sympózia Úloha kňaza v rámci katechézy v Európe, ktoré v Ríme zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci s Katechetickým strediskom Talianskej biskupskej konferencie (CEI) v dňoch 5. až 8. mája 2003. 

Stránky

Videá