Nové na stránke

Z KMEŇA JESSEHO VZÍDE RATOLESŤ - ADVENT 2018

Dávame do pozornosti ponuku Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy na Advent. Adventná príprava určená deťom môže prispieť k požehnanému prežitiu Adventného obdobia a k duchovnej príprave na sviatky narodenia Pána v našich rodinách, školách a farnostiach. Celá príprava sa nesie v duchu slov proroka Izaiáša: "Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť" Iz 11,1. 

 

Stránky