Nové na stránke

Katechetická ponuka na ADVENT 2020

 Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine. 

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

 

Príprava na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021"

Pozývame všetkých, ktorí majú túžbu poznávať tajomstvá Božieho slova, na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2021". Cieľom súťaže nie je len samotná súťaž, ale predovšetkým štúdium Svätého písma v jej prípravnej fáze, pokiaľ možno prostredníctvom malého spoločenstva. Predmetom štúdia aj súťaže bude Evanjelium podľa Jána. V prípravnej fáze Vám ponúkame pracovné listy, pripravované v spolupráci s  d.p. Mgr. Andrejom Šottníkom. 

 

Stránky