Nové na stránke

Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána - pracovný list pre deti

Pracovný list nájdete v prílohe.

Pracovné listy sú vhodné pre žiakov a študentov ZŠ aj SŠ. Tiež na prežívanie katechézy v rodine. 

Pri práci so žiakmi odporúčame urobiť aj spätnú väzbu k plneniu si ponúknutých predsavzatí, prípadne zdieľania sa z toho, čo žiakov z pracovných listov oslovilo, zanechalo "ozvenu" v srdci.

 

 

 

 

 

Pre prvoprijímajúce deti - 5. pôstna nedeľa A Vzkriesenie Lazára

- úloha: vyrob si vlastný zvitok /kancelársky papier A4 po šírke/, napísať súradnice, názov príbehu

· nakresli veľkonočnú sviecu,

· vyhľadaj vo Svätom písme alebo na www.Biblia.sk text Jn 11, 25-26 a napíš ho pod paškál   

· na druhú stranu zvitku napíš svoje Meno, Priezvisko a školu

poslať do 6. apríla 2020  na adresu faustina@marianky.sk

 

 

 

 

"Po stopách svätých" - relácia pre žiakov základných aj stredných škôl

Dávame do pozornosti reláciu s názvom "Po stopách svätých", určenú pre žiakov základných aj stredných škôl. Reláciu, ktorá bude dvakrát v týždni, vždy v stredu a vo štvrtok o 13:00 hod. bude vysielať internetové "Rádio Mária Slovensko" na tomto linku: https://dreamsiteradioplayer.it/plrm/rmslovakia/. Autorkou relácie je Mgr. Andrea Polachová. Prvú reláciu si môžete vypočuť v stredu 25. marca s názvom sv. Katarína Sienská a vo štvrtok 26.marca sv. František Assiský. Po splnení zadaných úloh žiaci budú ocenení.

Prajeme vám požehnaný čas so svätými.

 

Stránky