Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021

Dňa 20.4.2021 sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády znova online. V diecéznom kole v našej arcidiecéze súťažilo 33 žiakov. 6 trojčlenných družstiev v kategórii základné školy, v kategórii stredné školy 5 trojčlenných družstiev. Víťazom sa stalo družstvo zo Základnej školy Štúrova, Malacky a Gymnázium Grösslingova, Bratislava.

 

 

Aktuálne informácie k objednávaniu učebníc náboženstva

Milí učitelia NBV/NAB,

z KPKC sme dostali nasledovné informácie v súvislosti s objednávaním učebníc na budúci školský rok:
Na portály https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98 je zverejnený zoznam schválených učebníc a PZ pre ktoré Ministerstvo školstva poskytne školám v šk. roku 2021/2022 finančné prostriedky:

Výsledky dekanátneho kola BO 2020/2021

Dňa 10. marca sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Po prvý krát žiaci súťažili online.  Z celého Slovenska sa zapojilo  1 058 škôl  (789 škôl v 1.kategórii,  249 skôl v 2.kategórii). Našu Bratislavskú arcidiecézu reprezentovalo 36 družstiev za  ZŠ a 12 družstiev za  SŠ.

Do diecézneho kola postupujú družstvá z prvého miesta po dosiahnutí minimálne 60 bodov. 

 

Stránky