Certifikovaný kurz Katechéz dobrého Pastiera

V kláštore kapucínov v Pezinku počas tohto týždňa 17.8. – 22.8. prebieha kurz Katechéz Dobrého pastiera (KDP). Kurz pre vek detí 3 - 6 rokov rozdelený do dvoch častí umožňuje účastníkom osvojiť si základy teórie a naučiť sa zručnostiam praktického prevedenia Katechéz Dobrého pastiera a súčasne ich konkrétne pripravuje na sprostredkovanie katechéz vo farnostiach.

 

"... ja som si vyvolil vás, ... aby ste išli..." Jn 15,16

"Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo" Jn 15,16

Dávame do pozornosti informáciu, že ku dňu 1.7.2020 bol otcom arcibiskupom riadením Diecézneho katechetického úradu  Bratislavskej arcidiecézy poverený Mgr. Ján Kliment...

Ďakujeme Mons. Mgr. Jozefovi Adamkovičovi za jeho 12-ročnú službu...

Stránky