Zmena vedenia na Diecéznom katechetickom úrade

Dávame do pozornosti informáciu, že ku dňu 1.7.2021 bol otcom arcibiskupom riadením Diecézneho katechetického úradu  Bratislavskej arcidiecézy poverený Mgr. Andrej Šottník. Do jeho služby v oblasti evanjelizácie a katechizácie mu vyprosujeme milosť kráčať Božími cestami. 

Ďakujeme Mgr. Jánovi Klimentovi za jeho službu na diecéznom katechetickom úrade a v novej službe mu vyprosujeme potrebnú milosť a hojnosť požehnania

Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády 2020/2021

V dňoch 26. mája 2021 sa sa konal už 19. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády. Kvôli protipandemickým opatreniam sa olympiáda tentokrát  konala v online priestore. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl  súťažili v dvoch kategóriách. Účastníci celoslovenského kola boli najlepšími riešiteľmi Biblickej olympiády na úrovní diecéz. 

 

 

Stránky