Príprava na birmovku - ponuka pre kňazov a animátorov

Milí kňazi, farári, duchovní správcovia,

radi by sme Vám ponúkli komplexný model prípravy na birmovku s metodickým materiálom, s pomôckami a pracovnými listami, ktoré priebežne dopĺňame. Stretnutia s birmovancami a práca so samotným materiálom si vyžaduje správne uchopenie celej myšlienky, základných princípov celej prípravy a správneho prístupu k birmovancom. Ponúkame Vám preto možnosť individuálnych stretnutí na vovedenie do celého programu na diecéznom katechetickom úrade alebo vo Vašej farnosti a ...

 

Stránky