BIBLIA PRE VŠETKÝCH 2019 - biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy

Opäť začíname prípravu na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2019", ktorá bude pozostávať tak, ako v predošlých ročníkoch z pracovných listov uverejňovaných na našej webovej stránke, v priečinku "Biblia pre všetkých" - "Študijné listy". Každý pracovný list bude obsahovať otázky zo Svätého písma.

 

 

Ponuka na Advent 2018

Dávame do pozornosti ponuku na Advent. Katechézy sú určené pre katechézu na školách aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, pre dospelých, či pre malé spoločenstvá. Taktiež dávame do pozornosti ponuku Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Je vhodná do rodín, škôl a farností. Celá príprava sa nesie v duchu slov proroka Izaiáša: "Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť" Iz 11,1.

Veríme, že Vám táto ponuka napomôže k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2018 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

Stránky