Poďakovanie za vašu službu

Milí naši katechéti,

v úvode prázdnin by som Vám chcel poďakovať za uplynulý školský rok. Vaša práca je veľmi vzácna. Ste častokrát prvými zvestovateľmi viery pre deti, ktoré sú Vám zverené. Rodičia, žiaľ, málokedy napĺňajú úlohu, ktorú na seba pri krste vzali. A ste to práve Vy, kto deťom sprostredkúva posolstvo Božieho kráľovstva.

Hoci sa vám niekedy môže zdať Vaša práca úmorná a zbytočná, zasievate slovo, ktoré má schopnosť rásť nezávisle od vašich úsilí. Vo sviatosti zmierenia môžem častokrát sledovať, že slovo, ktoré vyriekli rodičia alebo katechéti sa v srdciach ľudí ozýva po rokoch. Prebudí sa, rastie a prináša úrodu, ale zasiate bolo častokrát Vami.

Preto Vám ešte raz ďakujem za Vašu prácu v priebehu celého školského roka. Želám Vám pokojné a radostné prázdniny, aby ste načerpali veľa síl do Vašej ďalšej práce. Nech Vás za Vašu vzácnu prácu Pán požehnáva a naša nebeská Matka nech Vám vyprosuje hojné dary Ducha Svätého.

 

Pozdravuje a žehná Vás

o. Andrej Šottník, riaditeľ DKÚ

Videá