Biblické formačné TRIO

Aj tento rok, najmä tým, ktorí sa chystáte na biblickú olympiádu alebo túžite viac poznať život Ježiša optikou sv. Jána, ponúkame možnosť čítať Sväté písmo metódou "biblického tria". Ide o 7 stretnutí vo vopred dohodnutej a stálej trojici a každé stretnutie sa venuje jednému vopred danému úryvku zo Sv. Písma. Tento rok sa budeme venovať Evanjeliu sv. Jána. 

Stránky

Videá