Časopis pre katechétov Bratislavskej arcidiecézy

Milý katechéta, učiteľ náboženstva a náboženskej výchovy,

od minulého školského roku sme sa Vám prihovárali rôznymi cestami. Okrem iného aj prostredníctvom príležitostne vydávaného bulletinu, ktorý obsahoval aktuálne informácie o katechetických projektoch, realizovaných v danom školskom roku.

Tento rok prechádzame na formát časopisu, ktorý sme nazvali KATECHÉTA. 

 

Milión detí sa modlí ruženec

Pozývame Vás zapojiť sa  do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy organizovanej pápežskou nadáciou ACN. Aj naše Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

 

Stránky