SPREVÁDZAM SPOLOČENSTVO - seminár pre animátorov (nielen) birmovancov

Dávame do pozornosti nový termín seminára Sprevádzam spoločenstvo, ktorý začne 15. apríla 2023. Seminár je vhodný pre animátorov birmovancov z farností, ktoré sa rozhodli pripravovať birmovancov na sviatosť birmovania podľa diecézneho programu "Poď a uvidíš". Program tvorí 6 stretnutí na získanie základných zručností umenia sprevádzať a na osvojenie si základných princípov programu..

Stránky

Videá