Výsledky diecézneho kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2020/21

Dňa 23.apríla 2021 na Diecéznom katechetickom úrade prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do súťaže prišlo 75 výkresov. Práce vyhodnotili akademická maliarka Iva Štrbová - Jarošová a akademický maliar Pavol Rehák.
 
Ďakujeme za všetky práce, blahoželáme víťazom, prvé tri miesta z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo do Levoče. 
 

Výsledky diecézneho kola Biblickej olympiády ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021

Dňa 20.4.2021 sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády znova online. V diecéznom kole v našej arcidiecéze súťažilo 33 žiakov. 6 trojčlenných družstiev v kategórii základné školy, v kategórii stredné školy 5 trojčlenných družstiev. Víťazom sa stalo družstvo zo Základnej školy Štúrova, Malacky a Gymnázium Grösslingova, Bratislava.

 

 

Aktuálne informácie k objednávaniu učebníc náboženstva

Milí učitelia NBV/NAB,

z KPKC sme dostali nasledovné informácie v súvislosti s objednávaním učebníc na budúci školský rok:
Na portály https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98 je zverejnený zoznam schválených učebníc a PZ pre ktoré Ministerstvo školstva poskytne školám v šk. roku 2021/2022 finančné prostriedky:

Stránky