Katechézy o. biskupa J. Haľka o mariánskej úcte pápeža Františka

Dávame do pozornosti o sériu katechéz o mariánskej úcte pápeža Františka v podaní o. biskupa Jozefa Haľka. Iniciatíva je súčasťou duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. Prvú katechézu prednesie dnes, v stredu 7. júla 2021 o 19:00 v kapucínskom Kostole sv. Štefana Uhorského v Bratislave. Ďalšie budú vždy v stredu v rovnakom čase v júli a v auguste. 

Zmena vedenia na Diecéznom katechetickom úrade

Dávame do pozornosti informáciu, že ku dňu 1.7.2021 bol otcom arcibiskupom riadením Diecézneho katechetického úradu  Bratislavskej arcidiecézy poverený Mgr. Andrej Šottník. Do jeho služby v oblasti evanjelizácie a katechizácie mu vyprosujeme milosť kráčať Božími cestami. 

Ďakujeme Mgr. Jánovi Klimentovi za jeho službu na diecéznom katechetickom úrade a v novej službe mu vyprosujeme potrebnú milosť a hojnosť požehnania

Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády 2020/2021

V dňoch 26. mája 2021 sa sa konal už 19. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády. Kvôli protipandemickým opatreniam sa olympiáda tentokrát  konala v online priestore. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl  súťažili v dvoch kategóriách. Účastníci celoslovenského kola boli najlepšími riešiteľmi Biblickej olympiády na úrovní diecéz. 

 

 

Stránky