Pôstne katechetické inšpirácie - pre katechézu detí, dospelých aj rodín

 

Dávame do pozornosti pôstne inšpirácie vhodné pre prácu s deťmi v školách, na katechézu detí aj dospelých vo farnostiach aj v rodinách.

Prajeme Vám srdce ochotné načúvať Ježišovmu hlasu a nasledovať ho. 

Tím zamestnancov DKÚ BA

 

 

 

Katechéza detí

Tri inšpirácie pre rodičov detí ako spolu s deťmi hlbšie rásť vo vzťahu s Bohom a pomôcť im v rodine objavovať láskavú Božiu tvár: 

 
 

Exodus s deťmi - cestou do Jeruzalema - pre rodiny a deti ZŠ (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Pôst - kvíz (ThLic. M. Majzel, PhD.)

Pôst - liturgická hodina pre SŠ

Popolcová streda - 1. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Popolcová streda - 2. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Krížová cesta pre deti 1 (v slovenskom aj maďarskom jazyku)

Krížová cesta - šablóna 

Krížová cesta pre deti 1 - omaľovánky 

Krížová cesta pre deti 2 - omaľovánky

Krížová cesta detí 

Krížová cesta detí

Krížová cesta pre deti 2 (v maďarskom jazyku) 

1. Pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC) 

2. Pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)            

3. Pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti aj mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)                                 

4. Pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)                           

5. Pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)                            

Veľký týždeň - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 1 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 2 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Veľký piatok - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

 

Katechézy pre dospelých a malé spoločenstvá

Chceš založiť stretko? - praktické postrehy na začiatok

Chceš založiť stretko? - podstatné časti stretnutia

 

1. pôstna nedeľa - Boj s pokušením

2. Pôstna nedeľa -  Tri vrcholy

3. Pôstna nedeľa - Stretnutie so živým Bohom

4. Pôstna nedeľa - Šťastie vidiacich, či nevidiacich?

5. Pôstna nedeľa - Viera je sila

Kvetná nedeľa - Autorita poslušného

Krížová cesta manželov

Krížová cesta rodín

Krížová cesta učiteľov

 

Posolstvo Svätého otca Františka na pôstne obdobie 2023

 

 

Katechetické ponuky z  iných zdrojov

Ponuka DKÚ Spiš 

Pôstny špeciál DKÚ Žilina

Cesta pôstu s Ježišom 

Spolu kráčať pôstnym obdobím

FB portál Náboženstvo doma

vydavateľstvo Don Bosco Farebný pôst 

Katechetické centrum Brno

 

Liturgický rok: 
Liturgické obdobie: 

Videá