CHCEŠ ZALOŽIŤ STRETKO? - praktické postrehy na začiatok

 

CHCEŠ ZALOŽIŤ STRETKO? - praktické postrehy na začiatok

 

                          Veľkosť skupinky - optimálne je 10-12 ľudí alebo 5 - 6 rodín, aby mohla skupina plniť úlohu vhodného intímneho prostredia.

 

                          Dĺžka stretnutia - odporúča sa maximálne 90-120 minút s rešpektom na dochvíľnosť. Doporučuje sa, aby frekvencia

                          stretnutí bola s  týždňovým alebo s dvojtýždňovým intervalom.

 

                          Na stretnutí sa nepodáva alkohol ani jedlo.

 

                          Odporúča sa, aby účastníci stretnutia sedeli v kruhu. Na stole, ktorý je uprostred nich by malo byť Sväté Písmo a

                          horiaca svieca. Prípadne perá a papiere na zapisovanie.

 

                          O stretku by mal vedieť kňaz.

 

                           Je dobré, ak má spoločenstvo jedného animátora.

 

                           Je možné, že tam, kde pôsobí Duch Svätý a budujú sa úprimné hlboké vzťahy, môžu nastať vzťahové problémy

                           a konflikty medzi členmi  spoločenstva.  Povzbudzujeme vás v tomto čase k modlitbe jeden  za druhého,

                           k trpezlivosti a k pokore. V spoločenstve nie sú prioritou hlboké priateľstvá medzi členmi.

                          V spoločenstve rastieme predovšetkým spoločne na duchovnej úrovni. Učíme sa prijímať a milovať jeden druhého. 

                           “Ak vytrváte, zachováte si život” Lk 21, 19

 

                           V spoločenstve je dôležité skupinové cítenie - teda jednota spoločenstva v myslení aj v  skutkoch, na základe spoločných

                           princípov. Skupinové cítenie znamená aj, že veríme človekovi, ktorý má nad nami autoritu (či už je to kňaz alebo animátor

                           spoločenstva) a máme vôľu poslúchať ho ako duchovnú autoritu. Ide o dôveru Bohu, ktorý túto autoritu nad nami ustanovil.

 

 

Videá