Pôstne katechetické inšpirácie - pre katechézu detí, dospelých aj rodín.

 

Dávame do pozornosti pôstne inšpirácie vhodné pre prácu s deťmi v školách, na katechézu detí aj dospelých vo farnostiach aj v rodinách.

Prajeme Vám požehnaný čas pôstu. 

Kolektív DKÚ BA

 

 

Katechéza detí

Pracovné listy k pôstu a k Veľkej noci - ORIEŠKY si môžete objednať na našej adrese: dku@abuba.sk  

 

Exodus s deťmi - cestou do Jeruzalema - pre rodiny a deti ZŠ (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Pôst - kvíz (ThLic. M. Majzel, PhD.)

Pôst - liturgická hodina pre SŠ

Popolcová streda - 1. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Popolcová streda - 2. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Krížová cesta pre deti 1 (v slovenskom aj maďarskom jazyku)

Krížová cesta - šablóna 

Krížová cesta pre deti 1 - omaľovánky 

Krížová cesta pre deti 2 - omaľovánky

Krížová cesta detí 

Krížová cesta pre deti 2 (v maďarskom jazyku)            

3. Pôstna nedeľa C - pracovný list pre deti aj mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)                                 

4. Pôstna nedeľa C - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)                           

5. Pôstna nedeľa C - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)                            

Veľký týždeň - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 1 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 2 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Veľký piatok - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

 

Katechéza pre dospelých

1. Pôstna nedeľa C

2. Pôstna nedeľa C

3. Pôstna nedeľa C

4. Pôstna nedeľa C

5. Pôstna nedeľa C

Veľký týždeň C

 

Katechetické ponuky z  iných zdrojov:

Pôstne podnety na prežívanie pôstu v kontexte konfliktu na Ukrajine (Rada pre rodinu pri KBS)

Pôstne podnety na prežívanie pôstu v kontexte konfliktu na Ukrajine (Rada pre rodinu pri KBS)

Ponuka DKÚ Spiš - Ježišovo srdce

Pôstny špeciál DKÚ Žilina

Pápežské misijné diela - Pôstny misijný kalendár  

FB portál Náboženstvo doma

 

Súvisiace: 
Liturgický rok: 
Liturgické obdobie: 

Videá