Nové na stránke

Pôstne katechetické inšpirácie - pre katechézu detí, dospelých aj rodín.

Dávame do pozornosti pôstne inšpirácie vhodné pre prácu s deťmi v školách, na katechézu detí aj dospelých vo farnostiach aj v rodinách.

Prajeme Vám požehnaný čas pôstu. 

Kolektív DKÚ BA

„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6, 9 – 10a) (z pôstneho

posolstva sv o. Františka)

Stránky