Nové na stránke

3. adventná nedeľa, cyklus C

Plody obrátenia                                                                                                                                Lk 3, 10-18

 

 

 

 

Modlitby za katechétov a ich nezastupiteľné poslanie.

V mesiaci december sa Apoštolát modlitby Svätého Otca zameriava na katechétov a katechétky, ktorí majú nezastupiteľné poslanie pri odovzdávaní a prehlbovaní viery. Všeobecný úmysel modlitbovej siete pápeža znie: „Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.“

 

Katechetická ponuka na ADVENT 2021

Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine. 

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

 

 

Stránky