Nové na stránke

Výsledky dekanátneho kola BO 2021/2022

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnili na celom Slovensku dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) súťažilo 1035 a v druhej (SŠ) 319 súťažiacich. Za Bratislavskú arcidiecézu sa zúčastnilo 113 žiakov základných škôl a 32 žiakov stredných škôl. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore.

 

Stránky