Pôstne katechetické inšpirácie 2021 - pre katechézu detí, dospelých aj rodín.

Dávame do pozornosti pôstne inšpirácie pre vhodné pre prácu s deťmi v školách, vhodné na katechézu detí aj dospelých vo farnostiach aj v rodinách.

Prajeme Vám požehnaný čas pôstu. 

Kolektív DKÚ BA

 

Katechéza detí

Pracovné listy k pôstu a k Veľkej noci - ORIEŠKY si môžete objednať na našej adrese: dku@abuba.sk  

 

Exodus s deťmi - cestou do Jeruzalema - pre rodiny a deti ZŠ (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Pôst - kvíz (ThLic. M. Majzel, PhD.)

Pôst - liturgická hodina pre SŠ

Popolcová streda - 1. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Popolcová streda - 2. pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Spytovanie svedomia podľa zastavení krížovej cesty (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Krížová cesta pre deti 1 (v slovenskom aj maďarskom jazyku)

Krížová cesta - šablóna 

Krížová cesta pre deti 1 - omaľovánky 

Krížová cesta pre deti 2 - omaľovánky

Krížová cesta detí 

Krížová cesta pre deti 2 (v maďarskom jazyku)

1. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)

                                     Veľký zápas -  z videoedície FARA TAXI (autor: kňaz/taxikár/uoutuber Andrej Kalamen) 

2. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)

                                     Náročná turistika -  z videoedície FARA TAXI (autor: kňaz/taxikár/uoutuber Andrej Kalamen) 

3. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti aj mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)

                                  Čo s tým hnevom? - z videoedície FARA TAXI (autor: kňaz/taxikár/uoutuber Andrej Kalamen)

4. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

                                  Mať rád = dávať - katechéza z videoedície FARA TAXI (autor: kňaz/taxikár/uoutuber Andrej Kalamen) 

5. Pôstna nedeľa B - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)

                               - katechéza z videoedície FARA TAXI (autor: kňaz/taxikár/uoutuber Andrej Kalamen) - vychádza vždy v nedeľu na Youtube kanáli

Kvetná nedeľa B - pracovný list pre deti  (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Veľký týždeň - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 1 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Zelený štvrtok 2 - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Veľký piatok - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

 

Katechéza pre dospelých

1. Pôstna nedeľa B

2. Pôstna nedeľa B

3. Pôstna nedeľa B

4. Pôstna nedeľa B

5. Pôstna nedeľa B

Kvetná nedeľa B

Veľký týždeň B

 

Katechetické ponuky z  iných zdrojov:

Ponuka Diecézneho katechetického úradu Spiš

FARA TAXI - videokatechézy k nedeľným evanjelizám pre deti a rodiny (autor: kňaz/taxikár/youtuber Andrej Kalamen)

Pôstna aktivita z KPKC 

Pápežské misijné diela - Izba miestom neba  

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy - pôstny projekt Nie si sám

FB portál Náboženstvo doma

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace: 
Liturgický rok: 
Liturgické obdobie: 

Videá