Farské kolá - Biblia pre všetkých 2015

Blíži sa termín farských kôl biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“.

Farské kolá sa uskutočnia 24. – 26. apríla 2015.
Pripomíname, že otázky farského kola budú zostavené z výberu motivačných a aplikačných otázok, uverejnených na webovej stránke DKÚ Bratislava. Teda súťažiaci budú súťažiť z databázy otázok, ktoré už raz riešili alebo mohli riešiť. 

Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné šk. rok 2014/2015

Vážený/á  učiteľ/ka  katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy.

Dňa 19. decembra 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Bratislavskej arcidiecéze program kontinuálneho vzdelávania učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom: "Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy".

Stránky

Videá