Noc čítania Biblie 2015/2016

Tohoročný projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE 2015/2016 vyvrcholí na 3. Veľkonočnú nedeľu 10. 4. 2016. Bude to v poradí VI. ročník tohto biblického projektu. Jeho motto znie: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20)

Katechéza na prelome storočí - Irma-Mária Danieliszová

Irma - Mária Danieliszová

         Katechéza na prelome storočí

S úctou a láskou venujem všetkým,

ktorí sa zaslúžili o to, aby som sa stala

užitočne slúžiacou katechétkou

a tým, ktorí chcú po tejto ceste kráčať.

Budú používať iné, moderné metódy.

Ale vždy bude platiť:

Historia est magistra sapientiae.

 

       Skúsenosti s prípravou na sviatosť birmovania

Stránky

Videá