Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky.

Dňa 21. IV. 2015 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 137 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky 2014/15

Dňa 21. 4. 2015 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 137 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Stránky

Videá