Metodický deň (25. 5.) - pozvánka

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2016. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Účasť na metodickom dni je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár

Stránky

Videá