Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky

Dňa 22.IV.2016 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák, výtvarník Cyril Uhnák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 253 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Biblia pre všetkých 2016 - farské kolá

Blíži sa termín farských kôl biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“.

Farské kolá sa uskutočnia 23. – 24. apríla 2016.

Pripomíname, že otázky farského kola budú zostavené z výberu motivačných a aplikačných otázok, uverejnených na webovej stránke DKÚ Bratislava. Teda súťažiaci budú súťažiť z databázy otázok, ktoré už raz riešili alebo mohli riešiť. 

V prílohe nájdete postupový kľúč do diecézneho kola.

Stránky

Videá